Bistandsadvokat slakter rapport etter tunnelulykken: – Ene og alene foretakets ansvar

BEGRAVELSE: 15 år gamle Even Warsla Meen (innfelt) ble bisatt i Frogner kirke i Oslo torsdag 7. mars.

BEGRAVELSE: 15 år gamle Even Warsla Meen (innfelt) ble bisatt i Frogner kirke i Oslo torsdag 7. mars. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Han representerer foreldrene til gutten som omkom i tunnelulykken i Oslo. Advokaten har lite til overs for Bane Nors ulykkesrapport.

DEL

OSLO/DRAMMEN: 24. februar i år omkom 15 år gamle Even Warsla Meen fra Drammen i en tragisk ulykke i Oslo.

Meen, kjæresten hans og en kamerat tok seg inn på et avsperret jernbaneområde på Filipstad i Oslo. Dette var mulig fordi gjerdet rundt området ikke var høyt nok. Det var heller ikke noe «adgang forbudt»-skilt å se.

Ungdommene gikk inn i en jernbanetunnel, hvor alle tre fikk strøm i seg. Meen omkom, mens kjæresten og kameraten ble hardt skadd.

Bistandsadvokat Sven Knagenhjelm, som representerer foreldrene til Even Warsla Meen, er ikke videre imponert over Bane Nors ulykkesrapport. Dette beskrives via en pressemelding formidlet gjennom bistandsadvokat Knagenhjelm.

Han mener Bane Nors rapport inneholder uttalelser som kan virke bagatelliserende overfor Bane Nors ansvar, og at rapporten legger for mye over på ungdommene.

– I Bane NORs rapport uttales det: «Det er vanskelig i en slik hendelse å si hva som kunne forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade». For utenforstående kan dette leses som om et fungerende gjerde eller et skilt med advarsel om høyspenning ikke nødvendigvis ville ha stoppet de tre ungdommene i dette tilfelle. Dette er svært alvorlig, skriver Knagenhjelm.

– Med det vi i dag vet om omstendighetene rundt ulykken, er det ingen grunn for Bane NOR til å vente på Havarikommisjonens rapport eller politiets undersøkelser for å kunne slå fast at ulykken ene og alene er foretakets ansvar, fortsetter advokaten.

LES OGSÅ: Bane Nor anbefaler en rekke tiltak etter tunnelulykken i Oslo

La fram rapport

I ulykkesrapporten til Bane Nor kom man fram til at det har vært en gradvis økning av farlig ferdsel over tid, og at selskapet ikke har vært gode nok til å fange opp utviklingen.

Rapporten fastslo at Bane Nor skal iverksette elleve tiltak relatert til ulykken.

Dette inkluderer tettere dialog med utsatte naboer, enklere rutiner for reparasjon av gjerder, bedre inspeksjoner, klippesikre gjerder og gjerder som er vanskelige å klatre over i utsatte områder, samt bedre rutiner på å oppdage og varsle om ulovlig ferdsel.

Knagenhjelm reagerer på ordlyden flere steder i rapporten. Deriblant er han kritisk til at Bane Nor uttalte at områdesikringen på Filipstad og tilsvarende steder er «laget for at ingen skal ta seg uforvarende inn på området», samt at: «De som ønsker det, klarer uansett å ta seg inn».

I rapporten vises det også til at togsettene der ungdommene klatret opp var utstyrt med skilting om «høyspenning livsfare» og klatrevern på fastmonterte stiger.

Knagenhjelm svarer med å skrive at ungdommene tok seg inn på området på impuls. De var ikke taggere, skriver han, og hadde ikke med seg klippeutstyr eller stiger som ville gjort det mulig å klatre over gjerdet hvis det var høyt nok.

Advokaten peker også på at ungdommene tok seg inn på området via et hull i gjerdet, at det ikke var skiltet om høyspentfare, og at tunnelen ikke var opplyst. Fareskiltene på togsettene var små, og åpenbart ikke synlige i mørket, ifølge Knagenhjelm.

– De to som overlevde har begge fortalt at de ikke var klar over at de utsatte seg for høyspentstrøm da de tok seg inn i tunnelen og klatret opp på togsettet, skriver advokaten.

Vibeke Aarnes i Bane Nor (t.v.) og FAU-leder Sigrid Moldestad ved Ruseløkka skole. Bildet er tatt under presentasjonen av ulykkesrapporten til Bane Nor.

Vibeke Aarnes i Bane Nor (t.v.) og FAU-leder Sigrid Moldestad ved Ruseløkka skole. Bildet er tatt under presentasjonen av ulykkesrapporten til Bane Nor. Foto:


Skyld og ansvar

Knagenhjelm viser til at Bane Nor skriver følgende:

«Det er vanskelig i en slik hendelse å si hva som kunne forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade».

Bistandsadvokaten kommenterer:

– Faktum er at det er en rekke forhold som hver for seg ville ha forhindret denne ulykken: Dersom det ikke hadde vært hull i gjerdet og gjerdet hadde vært høyt nok, ville ulykken ikke ha skjedd. Dersom gjerdet hadde vært utstyrt med skilt om høyspenning livsfare, ville ulykken ikke ha skjedd. Dersom det hadde vært et skilt ved tunnelinngangen om høyspenning livsfare ville ulykken ikke ha skjedd. Dersom det hadde vært lys i tunnelen ville ulykken ikke ha skjedd. Dersom det hadde vært et effektivt klatrevern på toget ville ulykken ikke ha skjedd.

Thor Erik Skarpen er pressesjef i Bane Nor. Han har følgende kommentar til Knagenhjelms pressemelding.

– Filipstad-ulykken er dypt tragisk. Den preger oss i Bane NOR sterkt og vi tar den på største alvor. Vi har kartlagt og gått grundig gjennom hendelsen og våre rutiner. Denne kartleggingen er en prosedyre som vi alltid følger etter alvorlige hendelser knyttet til jernbanen.Den interne undersøkelsesrapporten har ikke til hensikt å avklare ansvarsspørsmålet. Ansvarsspørsmålet beror på en sammensatt vurdering og kan ikke utledes fra enkeltelementer eller brudd på internt regelverk.

– Kartleggingen av hendelsesforløpet er det fortsatt politiets etterforskning som håndterer. I tillegg gransker Statens havarikommisjon for transport ulykken. Forut for at en har ytterligere avklaringer av faktum, er det derfor dessverre for tidlig å avklare skyldspørsmålet.

– Filipstadulykken er en forferdelig trist ulykke der én ungdom har mistet livet og to ungdommer ble hardt skadet etter å ha kommet i kontakt med høyspenning over et parkert tog i Filipstadtunnelen. Vi forstår godt de pårørendes sorg og fortvilelse og vi i Bane NOR ønsker selvfølgelig at noe slikt aldri skal skje igjen. Vi vil fortsette dialogen med FAU ved Ruseløkka skole, og vil også fortsette å følge opp med nødvendige tiltak etter vår interne undersøkelsesrapport som ble lagt fram i forrige uke.

Foreldrene til Even Warsla Meen sier til DT at de ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Artikkeltags