Ble kjæreste med barnets mor

OVERRASKELSE: Faren ble svært overrasket, da det gikk opp for ham at  eks-konas nye kjæreste var identisk med barnevernarbeideren som hadde gått så hardt ut mot ham i en rapport et halvt år tidligere.8FOTO: NTB SCANPIX

OVERRASKELSE: Faren ble svært overrasket, da det gikk opp for ham at eks-konas nye kjæreste var identisk med barnevernarbeideren som hadde gått så hardt ut mot ham i en rapport et halvt år tidligere.8FOTO: NTB SCANPIX Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Da Drammen tingrett skulle ta stilling til hvor mye samvær faren skulle ha med sine barn, ble det klart at forfatteren av en barnevernsrapport var blitt kjæreste med barnas mor.

DEL

DRAMMEN: Barnevernet var involvert før barnefordelingssaken havnet i retten, og derfor vitnet de i saken hvor samvær har vært tema i flere rettsrunder.

Faren ble svært overrasket, da det gikk opp for ham at eks-konas nye kjæreste var identisk med barnevernarbeideren som hadde gått så hardt ut mot ham i en rapport et halvt år tidligere. Han visste navnet på eks-konas nye kjæreste, og hadde snakket med ham flere ganger. Han hadde bare ikke festet seg ved navnene på de to som hadde skrevet rapporten, uten å ha truffet ham.

Det var først da et barnevern-vitne i tingretten nevnte rapporten og navnene på de to, at faren skjønte koblingen.

Rapporten ble ikke lagt fram for tingretten som bevis, slik den ble da lagmannsretten behandlet samværsspørsmålet et halvt år tidligere.

LES OGSÅ: Slår tilbake mot BUP
 

Vitnet ikke

Barnevernarbeideren som nå var blitt kjæreste med eks-kona var heller ikke innkalt som vitne i tingretten. Men medforfatteren av rapporten vitnet.

«Under hovedforhandlingen kom det frem at (morens navn, red. anm) er kjæreste med (barnevernarbeiderens navn, red. anm). Dette var en ny opplysning for far (farens navn, red. anm.) og hans prosessfullmektig» står det i tingrettsdommen fra september.

LES OGSÅ: Nye barnevernledere
 

– Habilitetsproblemer

– Jeg trodde ikke at noe slikt kunne skje, og er utrolig skuffet, sier faren.

Mange rundt ham har også reagert sterkt, og mener det svekker tilliten til barnevernet.

– En som jobber i barnevernet må ha hundre prosent tillit. Dette er et kraftig tillitsbrudd, sier han.

Farens prosessfullmektig, advokat Brit Engebakken reagerte på det som kom fram, men siden det var mye annet å forholde seg til der og da, tok hun ikke opp habilitetsproblematikken formelt.

- Men jeg mener at jeg kommenterte at det ikke var greit, sier Engebakken.

LES OGSÅ: Mistet omsorgen for baby

Uprofesjonelt

Advokaten mener habilitetsproblemet ikke bare er knyttet til morens kjæreste, men også kollegaen han skrev rapporten sammen med.

– Det er veldig uheldig sett fra et habilitetsperspektiv. Og det er uprofesjonelt av en ansatt i barnevernet å innlede et kjæresteforhold til en part i en sak vedkommende jobber med, sier Engebakken.

Habilitetsproblemet er der selv om forholdet startet etter at rapporten ble skrevet, mener hun.

LES OGSÅ: Krever advokatbytte

– Ingen opplysning

Verken moren eller hennes advokat opplyste om forholdet til barnevernarbeideren i tingrettsforhandlingene.

I den grad vitnene fra barnevernet var kjent med det, sa heller ingen av dem noe om kjæresteforholdet mellom den ene parten og barnevernarbeideren.

– Min klient mener hun ikke har plikt til å opplyse om irrelevante detaljer om sitt privatliv i sak om barn der det er påstander om vold fra en tidligere samboer. Det støtter jeg henne i, sier advokat Sjaak R. Haaheim og legger til:

– Hvis en part mener seg urettferdig behandlet i retten, så får han ta det opp i rettsmøtet eller ved en anke. Mor konstaterer at han ikke har gjort det.

Drammens Tidende har vært i kontakt med barnevernsarbeideren. Han ønsker ikke å kommentere saken nå, men henviser til ledelsen.

LES OGSÅ: Skal sikre kvaliteten

Overfører saken til Lier kommune

Forholdet mellom barnevernarbeideren og moren startet etter at han skrev den kritiske rapporten mot faren. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal ikke barnevernarbeideren ha jobbet mer med denne saken etter at forholdet ble innledet.

Barnevernledelsen i Drammen vil ikke svare på spørsmål om habilitet eller kommentere advokat Engebakkens kritikk.

– På bakgrunn av personvern for ansatte kan jeg ikke kommentere spørsmålene dine. På generelt grunnlag vurderer vi alltid habilitetsspørsmål og utfordringer knyttet til ansattes tjenesteutøvelse fra sak til sak. Dersom det skulle vise seg at ansatte ikke har fulgt rutiner og retningslinjer håndteres dette som personalsaker. Senter for oppvekst avklarer og samarbeider med HR avdelingen om disse vurderingene og eventuelle tiltak. Vi har ingen ytterlige kommentarer til denne enkeltsaken, sa virksomhetsleder Siri Haug Myhre sist uke.

Nå bekrefter pressesjef Gard Nybro Nielsen i Drammen kommune at saken overføres til barnevernet i Lier.

– Det gjør vi for å fjerne all tvil om habilitet, sier Nybro Nielsen.

– Hvorfor gjøres det først nå?

– Vi mener fortsatt at det ikke er brutt noen habilitetsprinsipper, men gjør det fordi spørsmålet er stilt flere ganger, og vi ønsker altså å fjerne all tvil, sier pressesjefen.

LES OGSÅ: Mistet omsorgen for baby