DRAMMEN: Kobbervik Gård barnehage har over flere år slitt med at uteområdet deres benyttes til festing. Styrer Jeanette Fjeldberg forteller at de ansatte stadig vekk samler store mengder sigaretter, ølbokser, spritflasker, jointer og glasskår etter festing i løpet uka. Spesielt etter helgene.

Det toppet seg da en ansatt fant det de tror er en hasjklump gjemt under noen busker 20. april under HMS-runden de tar hver morgen.

– Det er selvfølgelig ikke bra. Derfor har vi i våre rutiner at vi sjekker vårt uteområde hver morgen, skriver Fjeldberg i en epost til Drammens Tidende.

Styreren kontaktet virksomhetsleder for kommunale barnehager Terje Langklopp i Drammen kommune samme dag. Han ser alvorlig på hendelsen.

– Alvorlig

– Hvis et barn skulle få i seg noe sånt, ville det vært alvorlig. Veldig mange barn putter mye i munnen, og et barn vil ikke kunne skille mellom en slik klump og jord. For å minimere risikoen for at noe slikt skal skje har barnehagene rutiner for å gå over området før barna slippes ut om morgenen, sier Langklopp til Drammens Tidende.

Virksomhetslederen forteller at de kontinuerlig er i kontakt med Drammen Eiendom, som eier barnehagebyggene, for å se på hvilke tiltak som kan settes inn.

De ansatte kontaktet politiet etter hasj-funnet, som kom og hentet klumpen. Det bekrefter også leder for politiets forebyggende enhet, Geir Oustorp, som sier at de ansatte gjorde helt rett i å ringe politiet.

Han forteller at politiet er kjent med at flere barnehager sliter med at områdene deres brukes til festing.

– Grunnen til at barnehagers områder brukes som «festlokale» er fordi de ofte er rigget slik at man kan være skjermet fra gata og gjemme seg litt bort. Det er trist at det skal gå utover barnehagene som møter opp dagen etter når det ikke er ryddet opp og det ligger igjen tomgods eller tegn på at det har blitt brukt narkotika, sier Oustorp til Drammens Tidende.

Tips om narko-salg

Virksomhetsleder Langklopp forteller at flere av de kommunale barnehagene opplever at plassen deres brukes til festing.

– Det forekommer også om vinteren, men det er en mye større problematikk på våren, sommeren og høsten, når det er varmere i været. Det er ikke bra i det hele tatt.

Barnehagestyrer Fjeldberg har nå sendt et brev til kommunen hvor hun beskriver problemene de møter. I brevet forteller hun også at de har blitt kontaktet av en forelder som mener at det kan se ut som at det selges narkotika på barnehagens parkeringsplass bak huset.

– Forelderen mener at det ser ut som de har et deponi inne i barnehagen på samme område der stoffet ble funnet. Stor trafikk av personer og biler som kommer og drar igjen raskt etter korte treff, skriver hun i brevet.


Ifølge styreren har forelderen også informert politiet. Fjeldberg synes det er bra at beboere i nærheten følger med og melder ifra hvis de ser noe mistenkelig.

– Det er selvsagt beklagelig at slike ting skjer i nærmiljøet. Det påvirker jo miljøet til de som bor i området da barnehagens område brukes av barn og familier på ettermiddager og i helgene, og det skal føles trygt å benytte området til lek og aktiviteter på ettermiddagstid, skriver hun til Drammens Tidende.

Oustorp i politiet forteller at det ser ut til at de har mottatt tips om observasjonen styreren henviser til. Han kan imidlertid ikke se om politiet har gjort noe i etterkant.

– De som gjør dette blåser nok i at det er i en barnehage, de ønsker å gjemme seg bort. Men det er forkastelig at det skal gå utover barn og unge. Slike ting skjer ikke bare i barnehager, men andre steder også. Det er en utfordring, sier han.

Overvåkning

Langklopp håper beboerne i nærområdet fortsetter å si ifra hvis de legger merke til mistenkelig aktivitet.

– Det er ikke bra at sånt skjer, verken der eller andre steder i Drammen. Jeg tenker at det er alvorlig, sier virksomhetslederen.

Fjeldberg skriver i brevet til kommunen at de også tidligere har blitt informert om mye aktivitet på parkeringsplassen, men da foran barnehagen. Hun forteller at det skal ha vært biler som kommer med korte opphold, og at det skal ha sett ut som langing. Etter at Fjeldberg kontaktet kommunen om dette da, ble det satt opp ekstra belysning ute med sensorer på. Styreren mener imidlertid at det ikke ser ut til å være tilstrekkelig, sett i lys av den siste tids hendelser.

Hun håper derfor at de kan få på plass videoovervåkning på barnehagens område. Fjeldberg forteller at kommunens eiendomsavdeling tar saken på høyeste alvor og at de allerede har tatt grep ved at det er satt inn ekstra vakthold.

– Vi vurderer mulige tiltak for å redusere denne typen hendelser. Ett av disse er videoovervåkning. Vi ser også på økt belysning med sensorer. Det er fortsatt noen områder i barnehagen som vurderes å få slik belysning, men vi må også ta hensyn til naboer rundt, at ikke de får lys rettet mot sine boliger, sier driftssjef Håvard Heier i Drammen Eiendom KF til Drammens Tidende.

Ifølge Datatilsynet må kameraovervåkning være nødvendig for formålet, og at man må tenke over om problemet kan løses gjennom andre egnede, men mindre inngripende tiltak.

– Dersom det kan det, kan man ikke kameraovervåke. I enkelte tilfeller kan det kreves at den som vil overvåke har prøvd ut alternative løsninger uten å oppnå ønsket effekt, skriver Datatilsynet på sin nettside.

Heier forteller at dette kravet inngår i deres vurdering.

– Alle regler og hensyn til personvern vil bli ivaretatt dersom vi setter opp kameraovervåkning. Det er strenge regler, som vi vil følge, sier han.