Uansett hva vi selv gjør eller ikke gjør, vil også vi få det for varmt hvis verdenstemperaturen ikke stabiliseres ned mot +1,5 grader celsius.

Overskriften «Greta nobbar klimamöte: Inte meniningsful» er hentet fra svenske Expressen. Greta er selvfølgelig Greta Thunberg, og klimamøte referer til FNs klimakonferanse i Egypt - COP27 - som pågår i disse dager..

Hun har rett i sin vurdering.

Samtidig har hun en storslagen lansering i Royal Festival Hall i London av sin nye bok «The Climate Book», der hun siteres for følgende: «På tide å styrte Vestens kapitalistiske system».

Hun tar feil.

Målet for FN er «å oppnå stabilisering av konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlige påvirkninger av klimasystemet». Alle land deltar, og vedtak krever enstemmighet.

Den første konferansen, COP1, fant sted i Berlin i 1995. Da var økningen på +0,63 grader. Når så mange som 25.000 delegater møtes i Egypt (20.000 i Madrid i 2019), er økningen på +1,25 grader og FN frykter at det går mot + 2,7 når summen av landenes klimatiltak legges til grunn. Målet er stabilisering på +1.5 grader.

Derfor hevdet jeg følgende i boken «Hvem kan løse klimakrisen» (2020): «FNs klimaregime er en organisatorisk bastard, som ikke ville ha sett dagens lys med den kunnskap vi i dag har om klimagassenes innvirkning på verdenstemperaturen og konsekvensene av dette.»

I boken konkluderer jeg med at korteste vei til målet er å effektivisere FN. Dette kan best gjøres ved å utvide sikkerhetsrådets mandat til også å omfatte klimaendringer, fordi disse allerede er årsak til krig i eskalerende grad. Da dette ble tatt opp i sikkerhetsrådet for et års tid siden, stemte 12 av 15 for. Russland stemte imot mens Kina avsto fra å stemme. Begge er vetoland.

I boken «Det grønne sporet» (2022) fastslår jeg at Putins invasjon i Ukraina vil legge FN-sporet dødt i mange år fremover. Da er det taktisk klokt at det ved konferansen i Egypt ikke legges opp til voteringer av betydning, vel vitende om at Russland vil stemme imot det meste vestlige land vil stemme for.

Men dramatisk for klima: To vedtak er helt avgjørende hvis FN skal bli noe annet enn «a lame duck»:

  • Vedtak om et globalt system for prising av utslipp i tillegg til utvidelse av sikkerhetsrådets mandat. Slik prising vil fortsette å være en uløst sak på grunn av store interessemotsetninger, særlig mellom kull- og oljegigantene og resten av verden.
  • Forslaget om mandatendring for sikkerhetsrådet vil fortsatt bli latterliggjort av Putin.

«Det grønne sporet» viser til et privat- og statskapitalistisk hovedspor. Til tross for at Putin har lagt FN-sporet dødt, sporet fungerte heller ikke før invasjonen, påstår jeg at verdenstemperaturen vil stabiliseres ned mot +1,5 grader.

Dette blir utfallet når «S-kurven» legges til grunn. Dette er en matematisk modell introdusert av vitenskapsmannen Thomas Kuhn i boken «The Structure og Scentific Revolutions» i 1962 og som gjør det mulig å forutse utviklingsløp fra idé via vekst og modning til sammenbrudd.

S-kurvens motkrefter er hva som betaler seg best av henholdsvis brunt og grønt, kapitalismens veiviser også i Russland og Kina.

Anvendt på fornybar energi, altså grønn, som viktig innsatsfaktor, tilsier S-kurven at slik energi vil utkonkurrere fossil energi, altså brun, i tide: Den ekspansive vekstfasen for grønn energi er nært forestående.

En annen drivkraft er grønne innovasjoner. Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at 45% av utslippsreduksjonene for å nå klimamål i 2050 kommer fra teknologier under utvikling. Med så mye som rundt 6.000 verdenspatenter knyttet til ny «grønn» teknologi i toppåret 2011 (OECD), sier S-kurvens logikk oss IEA kan få rett.

Det er betryggende at 615 selskaper, organisert i Climate Action 100+, som i sum står for 80% av globale utslipp, har forpliktet seg til å levere på egne mål om null-utslipp i eget selskap i tide. Dette er aktørene som går opp det grønne sporet, og som vil levere på klimamål fordi ledere i industri og finans tar og vil bli stilt til ansvar; noe som ikke er tilfelle med statsledere og på FN-nivå.

Å hevde at vestens kapitalisme må styrtes for å levere på klimamål, slik Greta Thunberg hevder, er sludder og vås.