Blir livet til folk bedre eller dårligere av en oppløsning av Viken?

Dette er et spørsmål som mange har stilt seg selv i den siste perioden.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at en oppløsning vil gjøre livet bedre for de som benytter seg av Vikens tjenester.

Tvert imot kan en oppløsning av Viken gå negativt utover antall utdanningslinjer som blir tilbudt på de forskjellige videregående skolene i Drammen, fagmiljøene i skole- og helsesektoren, og ikke minst økonomien til å bygge nye veier og andre fylkeskommunale tiltak.

Det bli ikke situasjonen dersom vi velger å bevare Viken.

Velger vi å bevare Viken kan vi vente og se om stordriftsfordelene vil påvirke tjenestene negativt, og om det vil gå utover demokratiet.

Foreløpig er det ingenting som tyder på det.

Demokratiet vil bli midlertid styrket for Arbeiderpartiet, som ønsker å oppløse Viken for å opprettholde et sosialdemokratisk styre, som Martin Kolberg sa under Drammen Arbeiderpartis medlemsmøte.

En oppløsning av Viken vil med andre ord gjøre livet bedre for Arbeiderpartiets medlemmer, uten at det forbedrer livene til vanlige folk.

Når de andre de andre partiene tar stilling til om de er for eller imot en oppløsning, håper jeg de stemmer for løsningen som vil gi innbyggerne et bedre liv.

At de stemmer for at Viken skal få leve.

LES OGSÅ: