Vi er alle enige i at denne tildelingen av fotball-VM til Qatar aldri skulle ha skjedd. Det er viktig at debatten handler om hvilke virkemidler som er best egnet til å bidra til endringer i Qatar og FIFA.

Klubbene er NFF. Det er klubbene som setter agenda og staker ut veien for norsk fotball. Dette gjør klubbene ved å stille på kretsting og forbundsting, fremme forslag og velge sine tillitsvalgte. Her teller alle stemmer like mye.

Boikott er et stort spørsmål. På forbundstinget i mars ble klubbene enige om et ekstraordinært forbundsting i juni. For å få et godt beslutningsgrunnlag ble et bredt uavhengig utvalg satt ned, ledet av Sven Mollekleiv. Qatar-rapporten er et viktig beslutningsgrunnlag for hele norsk fotball.

Spørsmålet om boikott er godt utredet. Rapporten anbefaler ikke boikott som et riktig virkemiddel – verken for å bedre menneskerettighets- og arbeidsforholdene i Qatar eller påvirke FIFA. Det er viktig å merke seg at internasjonale arbeidstaker- og menneskerettighetsorganisasjoner som er til stede i Qatar mener det er helt nødvendig å fortsette dialogen med, og sette tydelige krav til regimet i Qatar for å sikre implementering av vedtatte endringer.

En boikott kan bidra til å sette oss på sidelinjen av debatten og avgjørelsene i fotballfellesskapet. Dette er spesielt uheldig i en tid hvor diskusjoner om viktige veivalg i internasjonal fotball vil kunne få store konsekvenser, også i Norge. Her har norsk fotball en stemme som må og bør bli hørt.

Som fotballedere vet vi at saker kan være komplekse. At et standpunkt i en sak henger sammen med en helhet. FIFA bekrefter i sitt svar til NFF at beslutning om boikott sees på som å trekke seg fra VM-turneringen. Det vil få konsekvenser sportslig og økonomisk. Sportslig kan en boikott ramme blant annet landslagsaktivitet på alle nivåer, spillerutvikling og spillersalg. Det rammer også økonomien i norsk fotball.

Forbundstinget i mars besluttet derfor at det ekstraordinære tinget også må vedta nytt budsjett om vi vedtar boikott. I alternativt budsjett er det foreslått et kutt på 205 millioner kroner. Vi som fotballedere vet at økonomi handler om aktivitet. Kutt i budsjettet vil ramme også breddeaktiviteter.

LES OGSÅ:

Les også

Når flomlysene slukkes er det «business as usual» for sjeikene i Qatar. Boikott fotball-VM

Skal dette ha avgjørende betydning? I utgangspunktet, nei. Som fotballedere har vi likevel et felles ansvar for å forvalte norsk fotball. Da må vi stille oss spørsmålet om en boikott er riktig når konsekvensene er store, og det store flertallet i utvalget anbefaler påvirkning og tilstedeværelse.

Vår avgjørelse er vanskelig, men samtidig enkel. Som fotballedere i NFF tar vi ansvar. Ved å engasjere oss, ved å debattere. Det handler om at vi ønsker å ta ansvar for hvordan fotballen kan påvirke til bedre forhold for migrantarbeiderne, til at endringene blir gjennomført. I Qatar, i FIFA.

Vi er 18 kretser som ikke ønsker boikott. Vi vil ikke snu ryggen til arbeiderne i Qatar, men stå opp og fortsette arbeidet for bedring av deres rettigheter. Endring tar tid, og ved å være til stede kan vi være med på å bidra med press mot myndighetene.

Les også

En ny begynnelse: Til det beste for Godset