Enebolig er ulovlig gjort om til leiligheter: – Vi har havnet i en utrolig vanskelig situasjon

To familier så for seg et liv i den stille gata på Hedensrud. Nå har de havnet i et leietaker-mareritt.