Har det blitt vanskeligere å parkere ved boligen din i sentrum? Nå vil Ståle utvide boligsoneparkeringa

– Mange tilbakemeldinger fra beboere rundt omkring i byen tyder på at høyere parkeringsgebyrer har ført til et press på sentrumsnære boområder.