DRAMMEN: Mer enn 600- 700 mennesker aksjonerte under parolen «Redd Marienlyst, nei til blokker» onsdag kveld.

Fakkeltoget strakte seg over bybrua, fra torg til torg. Og for hver appell fra opposisjonspartiene, slår jubelen ut over Bragernes torg.

Vennskapskorrupsjon

 

Mest krutt er det i Kari Palm fra Bylista. Hun er provosert over saksgangen og provosert over at Høyre, Venstre, KrF og Frp i det hele tatt har tenkt tanken på å privatisere og bygge boligblokker på Marienlyst.

– Når politikere med makt inngår hemmelig avtale og selger innbyggernes friområder og allemannseier til en privat aktør, kan det i beste fall kalles vennskapskorrupsjon, sier hun og sikter til opptakten av Marienlyst-saken.

LES OGSÅ: Marienlyst-boliger kan komme på markedet i løpet av året

LES OGSÅ: Marienlyst-utbyggingen - en verdikrise

Galskap

Palm fortsatte med å si at å bygge boligblokker på Marienlyst er galskap og at det viser byutvikling på sitt verste.

– Dette kan ikke Høyre, og i hvert fall ikke det såkalte miljøpartiet Venstre og det familievennlige KrF, være bekjent av.

– At Venstre fortsatt ikke begriper hva bærekraftig byutvikling innebærer og at KrF ikke støtter den pålagte konsekvensutredningen for byens barn og unge, betyr at vi har for mange politikere som er mer opptatt av bestevenn-strategi, enn av bærekraftig byutvikling for innbyggerne sine, slo hun fast.

Gjøre ting rett

Bylistas representant pekte også på at Sivilombudsmannen har gitt aksonsgruppen Redd Marienlyst rett i at barn og unges interesser skulle vært utredet før kommunen vedtok å avsette området til boliger. Og understreket at nå må bystyret følge opp.

– Her er mye gjort feil, sa hun og rettet ytterligere skyts mot ordfører Tore Opdal Hansen:

– Opdal Hansen ber alle andre om å gjøre ting riktig og ta til vette, gjøre om på ting og be om unnskyldning. Men hører vi noe fra ham, spurte hun retorisk.

Tilhørerne klapper i hansker og vanter.

– Nei!

Stortinget

Også stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen vil at bystyret skal rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelser.

– Her må det gjøres en konsekvensutredning i tråd med hva Sivilombudsmannen sier.

– Jeg kommer til å ta saken opp i Stortinget og be departementet instruere fylkesmannen om å iverksette lovlighetskontroll på vedtaket, sa han fra talerstolen.

 

– Vi kommer til å trenge Marienlyst

På sidelinjen står Arve Vannebo og smiler. Han har akkurat holdt sin appell og medgir at han er overrasket over det store fremmøtet.

– Bak hver eneste en som har møtt opp i dag, står det minst ti personer bak og støtter saken, sier han.

Ap-politikeren mener det betyr mye for det videre arbeidet å se at folk er så engasjerte. 

– Vi vet ikke helt i detalj hva vi skal bruke Marienlyst til de neste 30- 40 årene. Men at vi kommer til å trenge et knutepunkt av flater for idrett og aktivitet fremover, er helt klart. Og området skal være for allmennheten.

 

Høyre splittet?

Det var kun et fåtall av politiker fra flertallspartiene å spore i folkemengden, blant annet Høyrepolitikerne Kjell Arne Hermansen, Harald Wessel- Berg og Fredrik Haaning fra bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv.

– Personlig har ikke jeg noe imot at vi retter oss etter sivilombudsmannens uttalelser – det er helt greit, sa Fredrik Haaning.

– Men her må vi forholde oss til eventuelle pålegg fra Fylkesmannen, hvis de velger å ta Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning.

– Vi er også ombudsmenn og i denne saken her kommer vi til å bruke lang tid. Vi vil se reguleringsforslaget og høre på befolkningen, understreket han.

På spørsmål om Høyre er splittet i Marienlyst-saken, rister han på hodet og smiler.

– Ikke splittet, men vi er litt uenige.

Marienlyst

  • I 2012 inngikk Ticon Eiendom AS en avtale med Drammen kommune om å kjøpe Marienlyst-tomten.
  • Pengene fra tomtesalg og boligbygging, 200-400 millioner, skal gå til bygging av ny multifunksjonshall på Marienlyst og idrettsanlegg på Berskaug.
  • 350 boliger inngår i planene.
  • Idretten var først imot planene, men snudde og inngikk avtale med kommunen om 50 mill. kr. til friidrettsanlegg på Berskaug.
  • Bystyret vedtok kommuneplanen med omdisponering av Marienlyst-arealet til blant annet boliger i juni 2015.
  • Reguleringsarbeidet pågår, og det er ikke endelig bestemt at det blir boliger på Marienlyst.
  • Etter planen får formannskapet reguleringsplanen til førstegangsbehandling høsten 2017, og skal bestemme om den kan legges ut på høring.