Drammens Tidendes politiske redaktør kritiserer flertallet i teknisk hovedutvalg for at vi ønsket parkeringsplasser i det store leilighetskomplekset som planlegges i Mjøndalen sentrum. Det var et svært samstemt teknisk hovedutvalg som fattet vedtaket, naturligvis mot Drammens Tidendes kamerat i Miljøpartiet de Grønnes ene stemme.

Det blir påstått at studenter og unge i etableringsfasen ønsker seg små, nye, kostbare leiligheter i sentrum, og det var viktig at de ble bygd uten parkeringsmuligheter. Sannheten er at disse kostbare sentrumsleilighetene appellerer mest til velsituerte pensjonister som ikke lengre pendler, og som selvfølgelig ofte også vil ha behov for bilen sin. Det vil også være behov for parkering i fremtiden – en elbil må også parkeres et sted.

Det finnes selvsagt studenter som selv eller gjennom bistand fra foreldre kan og ønsker å kjøpe en 45-kvadrat-leilighet i Mjøndalen sentrum til 3–4 millioner kroner, men det er naivt å tro dette gjelder mange studenter, og at det er i dette segmentet kjøperne står i kø. Mange studenter har nok med å få økonomien på stipend til å gå rundt med leie i små kollektiv.

Det har i denne boligpolitikken blitt en slags allianse mellom MDG-politikerne, Drammens Tidende og enkelte utbyggere i kampen mot bilen og for fortetting. MDG ønsker forbud mot bil i sentrum, og MDGs førstekandidat i Buskerud valgkrets, har uttalt til Drammens Tidende at drammensere må belage seg på å måtte selge bilene sine i tiden fremover. For utbyggere gir det mer penger i kassa, å kunne spare penger på den politisk korrekte politikken, som får bred støtte av pressen.

Den boligpolitikken som har blitt ført de siste årene har i stor grad basert seg på å bygge kostbare sentrumsleiligheter som kjøpes av pensjonister, både i Mjøndalen og Drammen. DT, MDG og enkelte utbyggere snakker som om blokker og fortetting i sentrum er den eneste boligutviklingen som er ønskelig. Ideologisk og økonomisk motivert?

I Drammens Tidende 6. april kan man allikevel lese at det er nettopp eneboliger eksempelvis Oslo-beboere flytter til Drammen for, og at det er for få eneboliger i dag. Fra Steinberg til Oslo er det eksempelvis 49 minutter med tog – men allikevel blir det av enkelte drammenspolitikere regnet som for perifert til å være såkalt «miljøvennlig» å videreutvikle.

Vi trenger en ny boligpolitikk for alle grupper, ikke bare de eldre velsituerte. DT har flere ganger tatt til orde for ønsket om tilflyttende barnefamilier, men da må vi kunne tilby et variert boligmarked i Drammen.

Vi må også bygge rimeligere boliger, og da må det tillates boligutbygging utenfor sentrum. Kommer man seg 10–15 minutter ut fra sentrumsaksene kan man spare millioner. I motsetning til sentrum, hvor det primært bygges blokker for å maksimere inntekten på kvadratmeterne, kan vi utenfor sentrum bygge mer rekkehus, eneboliger og småhus.

Det får de til i Øvre Eiker, og det vil føre til at barnefamilier finner Drammen mer attraktivt på sikt. Vi trenger boliger både for de unge i etableringsfasen, for de etablerte og for kommunens eldre. Skal vi dekke flere samfunnsgruppers behov, kan vi ikke ensidig bygge blokkleiligheter. Ønsker vi mangfold i innbyggere, trenger vi mangfold i boliger og boligens plasseringer.

Skal vi få til dette, må vi ut av Miljøpartiet og Drammens Tidendes politiske såpeboble.

Les også

Margit (27) vil doble prisen på kjøtt og forby bensin- og dieselbiler på deler av Strømsø: – Folk må kanskje selge bilen