Det er mange grunner til at det har utvikla seg et A- og B-lag i det norske samfunnet de seinere åra. At forskjellene har økt under sittende blå regjering.

Noe av det aller viktigste, er om du leier eller eier bolig. Hvis du ikke har vært så heldig å komme inn på boligmarkedet tidlig og vært med på priskarusellen, har du et stort problem. Boutgiftene har økt mye mer enn lønnsveksten de siste åra. Om du ikke har foreldre eller arv å lene deg på, er det nesten en håpløs oppgave for de unge å få inngangsbillett til boligmarkedet.

Derfor er boligmarkedet blitt en forskjellsmaskin.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

Det er dyrt å være fattig. Med de lave rentene som er nå, kan de som har egenkapitalen smile hele veien til banken. Leietakerne føler at de betaler dyrt uten å få noe varig igjen. Leieprisen for en toroms i drammensområdet er nå rundt 10.500 kroner i måneden, og det er faktisk høyere enn det oljetunge stavangerområdet, ifølge Uteleiemeglerens oversikt.

Prisene for å eie er enda mer avskrekkende: Kvadratmeterprisen i drammensområdet er nå rundt 36.600 kroner. Det er også godt over prisene i stavangerområdet. Om det er noen trøst: I Oslo er kvadratmeterprisen litt over det dobbelte.

Selv med egen, fast inntekt, klarer man ikke å spare til egenandelen på 15 prosent ved boligkjøp i bystrøk, der utdanningsinstitusjonene eller jobbene ofte er.

Det er umulig å spare om kapp med prisøkningen. Men høyresida har til alle tider brydd seg mer om de som tjener seg rike på utleie, enn å sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig.

Det er i stor grad sentralisering, for liten sosial boligbygging og boligspekulasjon som har skapt den vanvittige priskarusellen vi har vært med på de siste åra. Og en karusell er det som bekjent vanskelig å hoppe av, i hvert fall i fart. Men hvilke spaker kan vi trekke i for å bremse karusellen, eller for at unge og lavtlønte kan bli med på den?

Mer fra Arne Nævra:

Les også

Skattelistene viser at forskjellene øker. Det er dette som er politikk folkens

Punkt én må være å utvide lånerammen til Husbanken og endre reglene slik at unge med betalingsevne, men uten egenkapital, kan få startlån til egenandelen.

Ordningen med å leie til eie, er god. Mange mener dette er en rettferdig ordning. Når man har leid i mange nok år, så kan man til slutt få kjøpe boligen. Den ordningen vil SV styrke.

Boligbyggelaget i Oslo, OBOS BBL, har 50/50 ordninger for delt eierskap slik at det blir en lavere inngangsbillett for medlemmer, og mindre videresalg og spekulasjon. Dette kan flere boligbyggelag kopiere.

Bostøtte skal sørge for at også de mest vanskeligstilte kan bo trygt. Men den borgerlige regjeringa har sørget for at flere tusen færre får bostøtte nå enn for få år siden. De som får bostøtte, får også dekket en mindre del av boutgiftene enn før. Derfor foreslo SV en kraftig påplussing til dette i alternativt budsjett.

Særlig må skatten til dem som eier bolig nummer to og tre betydelig opp for å hindre spekulasjon. Hele skattesystemet må endres sånn at skatt på eiendom må opp, mens skatt på inntekt må ned. Da kan vi styre kapitalen i samfunnet vekk fra eiendom, som har vært utrolig lukrativt, til mer samfunnsnyttig produksjon. Det skal ikke være sånn at noen skal tjene grovt på andres bolignød gjennom et gunstig skatteregime.

Kommunene må også få et lovverk som gjør at de kan stille krav om at en utbygger også bygger sosiale boliger, til priser som minsker inngangsbilletten, og som det er skrikende behov for.

Endelig må nevnes at antallet studentboliger må kraftig opp. SV ville ha 4.000 nye studentboliger i 2021-budsjettet. Dette ville også minske trykket på hele boligmarkedet i universitetsbyene.

I denne oppramsinga av tiltak har jeg ikke nevnt de langsiktige samfunnsgrepene vi må ta, nemlig å stanse den enorme sentraliseringa, og gi folk flere jobber, utdanning og bedre velferdstilbud i distriktene. Det er avgjørende faktor for å stanse presset på boligmarkedet i bystrøk.

Avslutningsvis. Det som virkelig gir et A- og B-lag og som i hvert fall er avgjørende for billett til egen bolig, er om du har jobb eller ikke. Dessuten, om du har fast, hel stilling eller ikke. Derfor er kampen for hele, faste stillinger så viktig, også med tanke på boliglån.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Ikke tro på alt du blir fortalt

Les også

Nedleggelsen av Nedre Eiker kommune skaper avmakt i befolkningen

Les også

Høyre har i sju år latt arbeidsfolk, barnefamilier og pensjonister få beholde mer av sine egne penger

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes