Arne Finn Solli, arkitekt
27.8.1987
Thor-egil Tjugum

30 år siden: Boligprisene i Drammen når nye høyder

Millionpriser skremte ikke kjøperne, nye eneboliger ble lagt ut til nesten to millioner. Men leiligheter til 1,7 millioner var oppsiktsvekkende.
Publisert