Gå til sidens hovedinnhold

Bomiljøet på Verket kan bli ødelagt av støy og støv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konsernsjef Stig Skarbø i Svelviksand Stange Gruppen uttaler i et intervju med Drammens Tidende at «vi i fjor tok ut 800.000 tonn sand fra Verket, som ble fraktet videre med båt». Dette er ikke korrekt. Store mengder av sanden blir fraktet med lastebiler fra firmaets adresse i Fjordveien, og ikke sjøveien.

Han sier videre at «vi kan ta inn stein til ombruk. Med båtfrakt er dette svært miljøvennlig sammenlignet med lastebiler».

I ettertid har det fremkommet at firmaet har sendt inn et kommuneplaninnspill der de sier at de ønsker å transportere stein- og overskuddsmasse fra de store byggeprosjektene på Østlandet til Verket, og at dette vil løse byggebransjens store hodepine. Det er det ingen tvil om.

Vi som har hus her kan imidlertid ikke godta at Verket blir omgjort til steinknuseverk og blir Østlandets nye dumpingplass for stein.

Den flotte bebyggelsen, stort sett bygget på sandgrunn, vil bli ødelagt av støy, dirrende glass i hyller og skap, støv og stor belastning på tilknyttede veier med frakt av stein på store lastebiler.

Det ligger i kortene at det er enklere å transportere deler av massene med lastebiler og ikke med skip, slik planene er presentert.

Støy og støv vil kunne nå uante høyder om sandverket får godkjent sine ønsker som de har pakket inn i sølvpapir. Det er dokumentert at store mengder svevestøv er helsefarlig, og Folkehelseinstituttet FHI har fastslått at eksponering av svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. Det kan forårsake sykelighet og dødelighet med sykdommer som kreft og hjertekar- og luftveislidelser.

Det høres besnærende ut for oss som har bolig i Fjordveien at firmaet ønsker å frigjøre området der nåværende utskipningsanlegg ligger, for å frakte mest mulig av utgravingsmassene sjøveien ved å bygge kai i Dramstadbukta. Innspillet møter stor motbør fra politikere og beboere, som mener kaiforslaget vil ødelegge det grønne området ved strandsonen i Drammensfjorden og den populære badestranden.

(markøren på kartet under viser Dramstad-siden mot Drammen)

Skarbø har uttalt at knusingen på Verket vil være mindre støyende med tilført stein og ikke skape ekstra ulemper eller sjenanse for naboer. «Uansett er det vårt klare samfunnsansvar å sørge for en drift der hensynet til naboer, ansatte, omgivelser og miljø alltid står høyt på agendaen og være helt avgjørende», sier han i en pressemelding som er publisert i flere aviser.

Takk. Ingen ting ville ha vært bedre og gledet oss mer enn om disse påstandene fra konsernsjefen er riktige.

Vi som har bolig på dette stedet ønsker å vite hvordan «ulempe- og sjenanseregnestykket» har fremkommet og ser fram til en redegjørelse som kan rettferdiggjøre en slik påstand.

Planene fra Svelviksand AS er godt innpakket, og sier ingen ting om de store negative konsekvensene for nærmiljøet. Om da ikke Skarbø har noe i ermet som ikke har sett dagens lys ved etablering av andre steinverk.

Ifølge Askers kommunaldirektør er innspillet fra tiltakshaver «beheftet med flere utfordringer og vesentlige ulemper». Etter at planene ble kjent er de ulike vellene dypt rystet. Det samme er innbyggerne, som vil få verdien av sine boliger sterkt redusert om innspillet blir vedtatt.

Er Stange Gruppen innstilt på å tilby huseierne det de taper på boligenes dramatiske verdifall om bedriften får det som den vil? Eller må vi forte oss å selge? Salgsannonser tyder på at noen allerede har begynt.

LES OGSÅ:

Les også

Se hvem som dukker opp i den nye sesongen av «Førstegangstjenesten»

Les også

Derfor har dagligvarekjedene 10-kronersmarked samtidig

Les også

Mann knuste rute i restauranten til Phong – nå vil han gjøre opp for seg

Kommentarer til denne saken