Fortellingen om en byvekstavtale for Buskerudbyen fortoner seg mer og mer som en tragedie (eller en farse?) i tre akter. Siste utvikling i saken er at Arbeiderpartiet går imot bompenger i programmet for neste periode, og dermed setter en effektiv stopper for videre forhandlinger med staten.

Dermed går regionen glipp av milliarder til satsing på nødvendig infrastruktur i årene framover. Men det trenger ikke å bety at teppet faller ned over scenen, for tredje og foreløpig siste akt finner sted etter lokalvalget neste år.

Men la oss gå tilbake til begynnelsen.

1. akt: Bompengeopprøret som hjemsøkte vårt land, og et kupp i Høyre

Før lokalvalget i 2019 var alt klappet og klart for å få vedtatt Buskerudbypakke 2. Forhandlingene var avsluttet, og kommunestyrene som utgjorde samarbeidet hadde stemt for.

Inne i pakken lå satsing på buss, sykkel og gange, ny bru i Mjøndalen og veiprosjekter for å fremme en bedre byutvikling og bomiljøer, for å nevne noe. Så kom bompengeopprøret, og panikken bredte om seg. Styringspartiet Høyre som hadde stått last og brast med Arbeiderpartiet om å forsvare pakken, snudde 180 grader etter et kupp av toppkandidat Fredrik Haaning, og deres egen bystyregruppe ble tatt fullstendig på sengen. Det endte med at Nedre Eiker med én stemmes overvekt stemte ned Buskerudbypakke 2, og pakken ble begravd.

Les også:

2. akt: Mellomspill og «Chicken»-kappløp

Etter lokalvalget i 2019 bestilte politikerne en utredning om hvordan nullvekstmålet kunne nås uten bruk av bompenger, og man valgte bevisst å droppe et alternativ med bompenger fra utredningen.

Ordfører Monica Myrvold Berg satte hardt mot hardt mot staten, i et slags «Chicken-spill» hvor det gjelder å være den siste som bøyer av. Dessverre virket ikke strategien, og staten vendte tommelen ned for planen. Mens ordføreren gikk tilbake til tegnebrettet, lukket regjeringen tidsvinduet ved å sette flere byvekstavtaler på vent inntil ordningen er blitt evaluert.

Les også:

Buskerudbyen har nå havnet helt sist i køen av de store byene når det gjelder kampen om samferdselsmidler. Næringslivet fortviler over flere års utsettelse, og frykter at Drammen er i ferd med å vokse seg for stor for egne sko. Arbeiderpartiets svar er å slamre igjen døra for en byvekstavtale også i neste periode, mens Høyre har døra på gløtt.

3. akt: Kan byvekstavtalen gjenoppstå?

Drammen har ambisjoner om å bli et sterkere regionalt senter, med vekst i arbeidsplasser og innbyggere i årene som kommer. Vi har også ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune. Da må vi få flere attraktive boområder knyttet til kollektivknutepunkt, hyppigere bussavganger og gjøre det enklere å sykle til jobb, skole og barnehage.

Vi må også løse opp de trafikale utfordringene vi har som hindrer videre fortetting. Det er vanskelig å se hvordan Drammen skal få tilgang til en slik satsing uten å inngå i et spleiselag med stat, kommuner og fylke. Det betyr også at vi må være villige til å inngå noen kompromisser som kan være smertefulle men nødvendige for å sikre en grønn vekst.

Alt håp for en byvekstavtale er ikke ute. Vi står foran et lokalvalg hvor innbyggerne kan sette sammen et kommunestyre som ikke stopper opp utviklinga.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er tydelige på hva vi vil ha. En grønnere by som er bra for folk og bedrifter. Nye konstellasjoner på tvers av blokkene kan bidra til løsninger som tjener byen vår, og forhåpentligvis kan fastlåste posisjoner åpnes opp igjen. Da kan det hende det blir en lykkelig slutt på tragikomedien om Buskerudbypakke 2.