Takk til fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) og investor Terje Stykket for at de i Drammens Tidende tar bladet fra munnen og ber drammenspolitikerne virkelig tenke over sitt populistiske bompenge-nei.

Det er også gledelig at Drammens Tidende på redaksjonell plass krever at drammenspolitikerne nå må gjøre det som er nødvendig for å få en grønnere og triveligere by.

Da jeg satt i Transportkomitéen i forrige stortingsperiode besøkte jeg de fleste store byområdene i landet. Alle jobbet i retning av byvekstavtaler for byen sin, og ønsket å komme høyest mulig opp på statens prioriteringsliste slik at det skulle komme penger til kollektivsatsing, gang- og sykkelveier og veier som førte trafikken utenom bykjernen. Komiteen hadde også flere besøk av ordførerkorps som målbar det samme. Men ingen snakket om byvekstavtaler uten bompenger. De skulle sjøl ta sin del av belastningen.

Les også

I årevis hadde nedre Buskerud også jobbet fram sin Buskerudbypakke 2, men de populistiske vindene ble for sterke og de største partiene hoppet av. De var livredde for dommens dag, dvs. valget som nærmet seg. Etter kommunevalget i 2019 skulle de største partiene i Drammen gå sine egne veier. Nei til bompenger, men ja til nullvekst av biler i sentrum. Kanskje kunne dette ordnes med strengere regulering av bygatene, elsykler, sykkelhoteller osv.? Dessuten, og det var tøft gjort fra høyresida, det skulle ikke komme nye veier til sentrum.

Det ble jo en nullvekst i biltrafikken, ja til og med en nedgang. Da var det vel en suksessoppskrift?

Da er det noe vi glemmer. Pandemien og påfølgende endrede reisevaner slo jo enormt ut på biltrafikken. I tillegg ble Buskerudbyen godt hjulpet av at en ny belønningsavtale med Staten til kollektivsatsing. Der har det kommet over 80 mill. hvert år.

Les også

Men denne gjelder bare ut 2025. Da kan det bli pengetørke. For belønningsavtalene skal gradvis fases ut til fordel for byvekstavtaler.

Ifølge SSB er det ventet nesten 30.000 flere innbyggere i de fire kommunene i Buskerudbyen fram mot 2050. Hvordan kan dette skje uten økt bilisme, uten utbygging av et godt sykkelveinett og ikke minst, storstilt satsing på kollektivtransport? Og når vil det tvinge seg fram krav om nye veier. Nevnte jeg Svelvikveien?

Da må det penger til, og staten må være en tung bidragsyter. Men ingen ting tyder på at staten vil gjøre noe unntak for vårt distrikt og ikke kreve lokalt bidrag i spleisen.

Les også

Vel, det kreves ikke at det innkreves bompenger, men det kreves lokalt bidrag. Hvordan skal dette skaffes uten bompenger? Skal det tas fra skole, helse og omsorg? Det kan ingen partier forsvare. Alle andre bykommuner har skjønt dette og akseptert bompenger.

Selvsagt er det viktig å tenke på vanlige folks utgifter, det er jo også selve SVs sjel. Men bompengeutgiftene oppveies mange ganger av skatteprofilen, gratis SFO, gratis tannbehandling osv. som SV står på barrikadene for. Skal vi få en trivelig, grønnere og mer framkommelig by, kommer vi ikke utenom bompenger. Dessverre.

Nyheter fra Drammens Tidende