«Slettet av moderator» er den mest brukte setningen i Drammens Tidendes kommentarfelt under artikler om bønnerop på Fjell. Er det i det hele tatt mulig å snakke om tema som provoserer så mange, uten å trakassere, true og være uhøflig?

VI vet ikke hva som sto i kommentarfeltet før moderator ryddet, men det som står igjen gir oss håp til å svare JA. Vi kan snakke om dette med innestemme og lavt konfliktnivå. Flere av debattantene er både saklige, kritiske og prinsippfaste.

I Norge ble det for snart 180 år siden tillatt å utøve tro andre steder i enn i den lutherske statskirken. Dette var den spede starten på religionsfrihet her i landet. Da andre kirker ble etablert var det gjerne ferske innflyttere og småkårsfolk som søkte til dem, folk som var revet ut av det gamle sosiale fellesskapet sitt.

Kirker ble bygget, med klokketårn og det hele – men ingen klokke. Å ringe til gudstjeneste ville være en provokasjon mot majoriteten.

I dag er bønnerop en provokasjon for mange, for andre et symbol på aksept og trosfrihet. For noen er kirkeklokker vakkert, for andre irriterende.

Det norske samfunn er i stor grad et uenighetsfellesskap. Vi har ulike verdier og holdninger, noen bygger livet sitt på religiøse overbevisninger, andre holder seg med et ikke-religiøst livssyn og atter andre er kanskje ikke så opptatt av livssyn i det hele tatt. Det norske «vi» er stort og mangfoldig. Selv Kong Harald understreket at «Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting» i en tale i 2016.

Innad i Drammen og omegn tros- og livssynssamfunn er de uenighet om kirkeklokker og bønnerop, hos oss finnes et mangfold av tanker og følelser knyttet til temaet.

Et livssynsmangfoldig samfunn kan være krevende. Å bygge og opprettholde gode samfunn med utgangspunkt i til dels store forskjeller, krever en stadig pågående samtale der vi ser hverandre inn i øynene.

Vi trenger å snakke sammen om eget ståsted, uro og den usikkerheten vi kan føle på. Men også om våre drømmer og håp for fremtiden i Drammen.

Vi vil derfor løfte samtalen ut av kommentarfeltene og inn det fysiske rommet. Det skjer i Drammensbiblioteket torsdag 11. november. Der vil både et panel og publikum snakke om temaet – med innestemme.

LES OGSÅ: