Bør man komme fra Østfold og Buskerud og ødelegge i Trøndelag?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til politikerne på fylkestinget og i kommunestyrene i Østfold og Buskerud.

Det er lagt fra store Viken til utkanten av Utkant-Norge nord i Trøndelag. Det er store forskjeller på her, hvor det er langt til nærmeste hus, og til dere i Norges tettest befolkede region. Dere har lengre badesesong enn oss, kortere vei til fotball og konserter, og et kollektivtilbud som er misunnelsesverdig (men som dere sikkert skulle ønske var enda bedre).  Her har vi store avstander, lite butikker, lang skolevei og svak kommuneøkonomi. Og i fylket vårt ligger vi såpass i utkanten at vi går under alle radarer.

Men vi trives her, klorer oss fast, har en fantastisk natur og fine naturturister på besøk. Vi har villmark og inngrepsfrie naturområder, sjeldne og sårbare naturtyper og mange rødlista arter. Disse eier ikke vi, de er felleseie for landet vårt, kloden vår og for barna våre og de som kommer etter oss.  Men vi får oppleve dem til hverdags, og gjør det vi klarer for å ta vare på dette for framtida.

Derfor skriver vi til dere nå. Vi har et fjellområde med inngrepsfri natur, leveområder for hubro og ørn, med boreal regnskog, bratte berg og tusen små vann. Det utgjør ei stor halvøy ut mot havet og kalles Innvordfjellet. Dette området har Zephyr AS fått lov til å ta tak i. Og Zephyr AS er det dere som eier, derfor skriver vi til dere.

Zephyr AS ønsker å bygge ut med et anleggsområde på 9.300 dekar, veibygging i urørt terreng på kryss og tvers (ca. 27 km), og 32 vindturbiner med en høyde på opptil 190 meter. Under hver turbin må det være en plate av sprengstein og betong på størrelse med en halv fotballbane. Altså 16 fotballbaner med betong og stein i tillegg til veiene. Masse fyllinger, her er bratte dalsøkk. Og masse skjæringer, her er mange bratte berg. Altså vil området skifte fra å være inngrepsfri natur for viktig biologisk mangfold (og folk som har glede av dette) til å bli et industriområde.

Zephyr AS eies av Østfold energi, Vardar og Glitre. Altså eies Zephyr av Østfold fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Sarpsborg kommune. Dessuten har disse kommunene eierandel: Moss, Halden, Fredrikstad, Askim, Eidsberg, Aremark, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Våler, Lier, Kongsberg, Nedre Eiker, Ringerike, Flesberg, Flå, Gol Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Krødsherad, Nes, Nore og Uvdal, Modum, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker og Ål (og muligens er det enda fler, dette er ikke lett oversiktlig).

Det dere gjør nå, dere i Østfold og Buskerud, er at dere kommer til oss i inngrepsfrie ytre Utkant-Norge og tar fra oss det eneste vi har som vi er skikkelig stolte av, den fantastiske naturen vår. Og dere tar den fra barna våre, fra deres egne barn og alle som kommer etter dere og oss. Vi vil ikke at dere skal gjøre det, og vi vil at dere som er politikere og vanlige beboere der skal forstå at dette må dere ikke gjøre! Hvorfor gjør dere dette?

Det skjer i klimaets navn, vi vil alle ha fornybar energi. Men denne vindkrafta er alt for kostbar på den måten at den ødelegger naturmangfoldet og gir ulevelige boområder for oss som er her. Vi har FNs klimarapport som viser oss at det haster med å bremse klimaendringene. Og vi har FNs rapport om naturmangfold som sier at det haster med å ta vare på naturen vår, at vi går en mørk fremtid i møte dersom vi ikke gjør store endringer i hvordan vi forbruker naturressursene. Det som ødelegger mest naturmangfold er endringer i arealbruk. Så det å legge vindkraftanlegg i inngrepsfrie naturområder er virkelig som å kaste barnet ut med badevannet.

Vi kan ikke redde klima og samtidig ødelegge naturgrunnlaget, da overlever vi ikke uansett. Naturen trenger vi for å ha frisk luft, godt vann, mat og næringsstoffer, råmaterialer og medisiner og for å holde mest mulig balanse i klimaet. Det hele henger nøye sammen.

Verken dere eller vi tror at vindkraften fra norske utkantstrøk vil redde klimaet. Men vi har et ansvar for å bidra. Og vi har et ansvar for å bidra til at naturmangfoldet ikke ødelegges. Vindkraftanleggene bygges i klimaets navn, men ettersom så store naturverdier blir ødelagt er dette ikke gode miljøprosjekter.

Østfold energi, Glitre og Varde, og dermed dere alle, tjener penger på vindkraftanleggene, og det blir kroner i kommunekassene og til fylkeskommunene. Vi synes det er urettferdig at dere skal ta fra oss det vi har for at dere skal få mer til deres sykehjem og skoler – selv om vi selvfølgelig unner dere å ha gode kommunale tilbud.

Vi oppfordrer dere som er politikere i Østfold, Buskerud og alle kommunene som eier Zephyr til å kreve at Zephyr ikke ødelegger i andre kommuner. I Flatanger, der Innvordfjellet ligger, har vi allerede en vindkraftutbygging i gang på Sørmarkfjellet. Der foregår det protestaksjoner og vi som holder på der kommer til å gjøre absolutt alt vi kan for å hindre utbygging av Innvordfjellet, både gjennom informasjon og gjennom aksjoner.

Kan dere få Zephyr til å jobbe i områder der de ikke ødelegger viktig natur, ikke ødelegger for oss? Kanskje det er bedre økonomisk utbytte av å oppgradere eksisterende vannkraft enn å bygge nye, når aksjoner og motstand nå er så stor at det er usikkerhet rundt gjennomføring (dere har sikkert hørt om Frøya). Det er den økonomiske risikoen som kommer i tillegg til det etisk forkastelige i å ødelegge natur og ødelegge for andre folk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags