Er det virkelig tilfeldigheter som skal avgjøre hvem i aldersgruppen 75 til 84 år som skal vaksineres først mot Covid 19? I så fall er det nesten ikke til å tro.

Midt i januar fikk vi i Drammen kommune som er i denne aldersgruppen beskjed om at vi kunne melde oss for vaksinasjon. Slik vi har forstått Folkehelseinstituttet ville de eldste bli prioritert først i vaksinekøen. Det vil si at man skulle starte vaksineringen fra 84 år og arbeide seg nedover, da det er slik at jo eldre man er jo større risiko har man for alvorlig sykdom og død.

Det har siden vist seg at flere personer langt under 84 år har fått første vaksine, mens de eldre i denne gruppen ikke har fått, noe som må være et klart brudd på Folkehelseinstituttets (FHIs) retningslinjer.

I Drammens Tidende uttaler smittevernoverlege Einar Sagberg at «alle i denne aldersgruppen har fått en invitasjon til å registrere seg, og da får vi en database på hvem som sier ja. Det er ingen individuell prioritering, men vi har et dataprogram som velger helt tilfeldig og vilkårlig ut fra denne gruppen.»

Kan det virkelig være slik? At en på 84 år kan havne sist i denne vaksinekøen, bak en på 75? I så fall - hvorfor fraviker Drammen kommune retningslinjene som er gitt av FHI.

Slik er prioriteringslisten

Det er Folkehelseinstituttet som setter opp prioriteringslisten for vaksiner. I Drammen vaksineres nå aldersgruppen 75 til 84 år. Disse får vaksinen fra Pfizer/Biontech.

Vaksineringen av helsepersonell skjer parallelt. Disse får vaksinen fra AstraZeneca. Denne er ikke godkjent på nåværende tidspunkt for aldersgruppen 65+-

Dette er forøvrig prioriteringslisten som er rettesnoren for kommunene:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år (vaksineres nå)

4. Alder 65-74 år
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år