Gå til sidens hovedinnhold

Bosetting av flyktninger i Lier

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang, eller gang på gang, går Frp i Lier med Lars Haugen i spissen, til frontalangrep på en årlig relativt beskjeden bosetting av flyktninger i Lier. IMDI anmodet om bosetting av 34 flyktninger i 2019. Dette Lars Haugen kan vel ikke sies å være et stort antall i en kommune med over 26.000 innbyggere?

Når det påstås at det politiske flertallet som vanlig la på et par ekstra flyktninger i forhold til anmodningen fra sentrale myndigheter, dreier dette seg om 3 flyktninger som skulle vært bosatt i 2018, men som av en eller annen grunn ikke ble det. Det er altså ikke snakk om ekstra, men om å rette opp et etterslep.

Det politiske flertallet (d.v.s. alle unntatt Frp) i Lier beskyldes for å gå inn for massiv og ukritisk bosetting av flyktninger. Dette stemmer dårlig med den oppfatningen jeg har av den politiske behandlingen av saken. Saken har vært grundig behandlet i utvalg for helse, sosial og oppvekst, i formannskap og i kommunestyret.

Det relativt beskjedne antallet flyktninger som bosettes i Lier er ikke det som driver kommuneinvesteringene i været. Det er ikke disse få som velter kommunens økonomi. Det er ikke på grunn av dem vi må bygge skoler og ny infrastruktur. Lier SV deler bekymringen for Liers kommuneøkonomi, men løsningen kan ikke være å ramme de som i utgangspunktet har minst.

At det ikke er gratis å bosette flyktninger er vel unødvendig å si. At folk som ikke har hus, jobb eller mestrer det norske språket trenger bistand er en selvfølge. Når vi i tillegg vet at mange kommer fra krigsherjede land etter mange år på flukt vet vi at det i tillegg vil trenges gode helsetjenester.

Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten og norsktilskudd fra IMDI som i hovedsak dekker kostnadene til bosetting og norskopplæring. Jeg synes Lars Haugen skal be om en melding fra kommuneadministrasjonen hvor øvrige kostnader utredes istedenfor å beskylde alle unntatt Frp for å være naive.

Lier kommune har gode resultater fra introduksjonsprogrammet. For 2018 hadde Lier en andel på 69.5% overgang til arbeid og utdanning. Landsgjennomsnittet i 2017 lå på 59,6%. Dette viser at Lier kommune har gode forutsetninger for å ivareta de flyktningene som kommer og hjelpe dem inn i det norske samfunnet. Det er viktig å beholde den gode kompetansen som er bygget opp for å ivareta dette. Det er derfor riktig som det står i saksutredningen at vi bør opprettholde et visst nivå på det antallet flyktninger som bosettes i Lier årlig for at kompetansen skal beholdes og komme alle våre nye Liunger til gode.

Kommentarer til denne saken