Flytter ikke bybussene tilbake til torget

De folkerike bybussene flyttes ikke tilbake til torget. De blir fortsatt å finne i Øvre Storgate på plattform C.