Brakerøya – bydelen som forsvant

Av

For rundt 50 år siden ble Brakerøya rasert da motorveien med den første brua ble bygd. 222 husstander ble borte. I disse dager arbeider bebyggelsen med boområder seg sakte, men sikkert tilbake til den gamle bydelen.