Brygga ble endret av forrige eier i 1998 – nå har kommunen truet dagens eier med bøter

Kommunen og hytteeieren blir ikke enige.