Kjell Buene vil ha det til at jeg, i min nyttårskronikk, har påstått at det ligger rasisme bak å spørre andre «Hvor er du egentlig fra?». Det har jeg aldri påstått.

Egentlig var poenget med nyttårskronikken vel så mye å formidle noe av den nyeste kunnskapen vi har om menneskehetens historie. Dette knytta jeg opp mot den hjemlige debatten om raser, med filosofistipendiat Aksel Braanen Sterri som uttalte at «Å påpeke at det finnes raser og at det er forskjeller mellom dem, er ikke rasisme».

Dette kom det betimelige reaksjoner på fra flere hold, også fra andre som har mer peiling på dette enn Buene og meg. Jeg refererte til en av disse reaksjonene av professorer i biologi, og forfattere av boka Rasenes oppfinnelse. Hvis ikke Buene har tatt seg bryet med å lese den kronikken, kan jeg sitere fra den:

«Troen på ‘menneskeraser’ kan således ikke begrunnes med biologiske ‘fakta’, slik Sterri hevder i Dagsavisen. ‘Menneskeraser’ har aldri poppet opp av seg selv gjennom verdinøytral naturvitenskapelig forskning. Forskning på forskjeller mellom ‘menneskeraser’ har alltid forutsatt og vil alltid forutsette at noen på forhånd definerer de ulike gruppene det skal forskes på og hvordan og hvorfor de skal inndeles. Dette forutsetter at noen har makt og interesse av å dele mennesket inn i slike grupper og betegne disse som ‘raser’, noe som aldri kan bli en etisk eller politisk nøytral handling.»

Og videre at «Den enkelte reduseres gjennom rasebegrepet til sine påståtte gruppeegenskaper, hvor man bedømmes for det gruppen er, og ikke for det personen gjør. I dag har vi både historisk og biologisk innsikt nok til å avskilte rasebegrepet om mennesker og plassere det på historiens skraphaug.»

Så presterer Buene å komme med en like oppsiktsvekkende påstand som Sterri i sitt motsvar til meg, noe som avslører hans syn på raser: «Man kan ikke kalles rasist dersom man påpeker det faktum, at majoriteten av for eksempel kongolesere, pakistanere, vietnamersere [sic] og japanere representerer fire ulike raser.»

Jeg vet at det har gått sport i å reagere med mer avsky overfor de som påpeker rasistisk tankegods enn å faktisk ytre rasistisk tankegods (i alle fall i kommentarfeltene), men her må jeg skuffe deg, Buene: det du kommer med er ren rasetenkning som hører skraphaugen til.

Så er det spørsmålet om «Hvor er du egentlig fra?». La meg gi det inn med teskje med to eksempler, Buene:

Eksempel 1:
Person A: «Hvor er du fra?»
Person B: «Drammen»
Person A: «Men hvor er du egentlig fra?»
Person B: «Øh… Drammen!»
Person A: «Men jeg hører jo at du skarrer» (Buenes eksempel)

Eksempel 2:
Person A: «Hvor er du fra?»
Person B: «Drammen»
Person A: «Men hvor er du egentlig fra?»
Person B: «Øh… Drammen!»
Person A: «Men jeg ser jo at du er brun i huden»

De som mottar oppfølgingsspørsmålet med «egentlig» i eksempel 1 vil nok ikke oppleve situasjonen som fremmedgjørende eller utidig, delvis fordi dialekter anses å være positiv markør i Norge. De som mottar oppfølgingsspørsmålet med «egentlig» i eksempel 2 vil nok oppleve det som fremmedgjørende og utidig, delvis fordi det å være mørk i Norge i dag – eller noe annet enn såkalt «etnisk norsk» - er en forholdsvis utsatt posisjon.

Når sist var det du hørte politisk nedsnakking av en viss dialekt, forslag om politiske tiltak overfor visse dialektbrukere, at noen ikke fikk jobb på grunn av dialekten, at en taxisjåfør ble skjelt ut på grunn av dialekten eller at noen ikke fikk komme inn på et utested på grunn av dialekten?

Ved å skarre på r-en, viser Buene at han må ha bodd andre steder i landet. Med mørk hud, derimot, kan man godt ha bodd hele livet i Drammen. Ja, til og med foreldrene kan ha gjort det. Det er en vesensforskjell her, og derfor er ikke analogien til Buene treffende.

Joda, man kan sikkert stille spørsmålene i eksempel 2 fordi man er nysgjerrig – eller høflig, ifølge Buene – men det hele koker ned til at det er den som mottar slike oppfølgingsspørsmål som skal definere hvorvidt det oppfattes som høflig eller noe annet.