Noen politiske vedtak er dårlige, andre mangelfulle og noen bærer preg av tydelige politisk prioriteringer. Noen er til og med ganske gode. Felles for dem alle er at de blir kritisert av Drammens Tidende etter gitt tid.

Kritikk er bra det, men den bør jordes.

Nå er det vintervedlikehold som står for hogg. Da brøytestandarden for kommunen ble vedtatt ble den skjerpet nok en gang, nettopp for å øke kvaliteten gjennomgående om vinteren. Likevel er det sjokkerende nok slik at vi om vinteren opplever glatt føre bestående av snø og is..

Drammen er ikke et unikt, og vi to har som de fleste andre vært rundt om i regionen de siste ukene.

I Kongsberg er det kulete og glatt til tross for at det er strødd, samme gjelder Hokksund. I Oslo har man også vært på nyåret, og det er jaggu glatt der og! Kanskje både opposisjon og posisjonspartier ikke løper til avisen fordi man faktisk mener at brøytemannskapene gjør det de kan?

Det hender faktisk at det skjer noe i det politiske livet uten at man løper til avisa.

Men – vi er helt avhengige av at innbyggere også melder fra til kommunen når det ikke er brøyta godt nok i eget nabolag, langs veiene eller på fortau og sykkelstier.

LES OGSÅ:

Vi vil derfor sterkt oppfordre alle til å bruke appen «Meld inn feil» eller å benytte kommunens hjemmesider. Sammen kan vi alle bidra til å gjøre det lettere for brøytemannskapene å måke der det trengs mest.

Med det sagt, har brøyting sin naturlige begrensning i tilgjengelig kapasitet. Det går på mannskap og utstyr.

Så er det selvsagt alltid mulig å styrke dette, men det begrenser seg i penger og tilgjengelighet. Det trer også inn noen fysiske forhold som setter en begrensende effekt på tiltakene, eksempelvis hjelper det ikke å ha strødd når underkjølt legger seg over den allerede grusede gaten.

Ellers må du gjerne gruse på stålis, men stålis er hardt og glatt. Med andre ord skal det mye til for å få friksjon til tross for at du har strødd, og med temperatursvingninger ila dagen hjelper det heller ikke på med fuktig overflate. Da kan man selvsagt anlegge sandkasse på samtlige gangveier og torg, men er det ønskelig i et ressursforvaltningsperspektiv? Også grus er en naturressurs og den må og kostes opp igjen.

Vi har begge også opplevd at publikum ikke tar hensyn til brøytemannskapene på vei over Strømsø Torg om morgenen. Da er det heller ikke rart i at det tar tid å få brøytingen unnagjort. Men til tross for dette så var det faktisk og strødd passasje inn mot stasjonen allerede før 07:30, men grusen forsvinner naturlig nok ned i nysnøen eller blir tildekket. Men noen har vært å strødd!

LES OGSÅ:

Det er jo selvsagt mulig å stille krav om brøyting med veihøvel, dette vil ta iskulene og du vil få slett grunn. Det vil trolig ta livet av både belegningsstein og kumlokk, men det er selvsagt et alternativ. Handler bare om finansiering.

Når det gjelder avstengt gatevarme så er det riktig at det opprinnelige var at dette skulle skrus av nettopp for å spare penger. Strømsø Torg er skrudd av som følge rivning av bybrua, da fjernvarmeanlegget er lokalisert inne i brukaret. Næringslivet tok og det samme initiativet hva gjelder gågata, nettopp fordi kosten ble så høy som følge av strømprisene- Dette ble avgjort administrativt men burde nok vært løftet i formannskapet.

Igjen handler det om prioritering av forhold i en tid hvor økonomien er presset for alle.

Skal vi prioritere flere midler til vintervedlikehold må nødvendigvis andre velferdstjenester kuttes tilsvarende. En krone er uansett en krone, vinter som vår, sommer og høst.

Vinterføre vil alltid være et tema med ulike meninger og følelser, det slår jo aldri feil. Hver gang bussen er forsinket hagler påstandene om ubrukelige bussjåfører som ikke kan kjøre. Brøytemannskapet kan ikke brøyte og alle har en veistubb som skulle vært prioritert først. Likevel er det slik at det begynner å snø omtrent samtidig i hele kommunen vår, og det finnes et gitt antall traktorer og brøytebiler.

Det forventes at bussen skal komme fram. Da må alle veiene bussen kjører på prioriteres. I tillegg må alle barnehager, skoler, sykehjem osv. selvsagt brøytes, hvis ikke er jo alt galt. I tillegg må alt av boliggater brøytes for folk skal jo på jobb.

Det er rett og slett begrenset hvor mange kilometer som kan tilbakelegges per brøytebil og traktor. Til tross for at de jobber døgnet rundt. Vi har valgt å prioritere hovedferdselsårene, slik at utrykningskjøretøy, biler, nærings- og kollektivtransport har best mulige forhold for gjennomreise. Det mener vi er riktig prioritering.

LES OGSÅ:

Selv om det naturligvis er rom for forbedring, så gjør mannskapet det de kan i kamp mot naturen.

Men – det finnes håp i påvente av sommer og sol.

Vi foreslår at Rådmannen heretter distribuerer dokumenter som presenterer to forslag til vedtak. Rådmannens forslag og Drammens Tidendes forslag.

Det er jo ufint mot innbyggerne å holde tilbake innsikt og kunnskap om saker som skal vedtas uten å presentere alternative vedtak for politikerne. Alt skal jo og betales for.

Så, i juni, ved behandling av første tertial, så regner vi med at det heretter også presenteres et Drammens Tidendes alternativ. For i klagen over politiske prioriteringer så regner vi med at DT har et konkret alternativ til det som blir gjort.

For dette bunner vel ikke ut i etterpåklokskap?