Burde vi legalisere hasj? Og hva da med LSD, heroin eller andre rusmidler? Rusreformen kommer til å flytte straffereaksjonen for bruk av ulovlige rusmidler fra lovens lange arm til samfunnets gode helsevesen, men hvor går veien videre? Denne diskusjonen begynner vi så smått tirsdag 17. desember kl. 17:30 på Drammensbiblioteket.

Til denne diskusjonen trenger vi deg som ønsker å ta vare på de svakeste. Enten du er politiker, helsefagarbeider eller engasjert forelder. Diskusjonene våre burde være brede, og vi inviterer ulike lokale politikere til panelet og åpner for spørsmål fra salen for å bryte opp partilinjene.

Rusdebatt

Hvis du vil bli en del av diskusjonen om fremtidens ruspolitikk håper vi du tar turen til Drammensbiblioteket kl. 17:30 tirsdag.

Til denne diskusjonen trenger vi deg som er interessert i ruspolitikk. Kanskje du har opplevd ruspolitikken i andre mer eller mindre liberale land og har erfaringer å bidra med. Ruspolitikk er mye nybrottsarbeid, men ingenting hindrer oss i å lære fra andre.

Til denne diskusjonen trenger vi ikke minst brukerne selv. Ingen samfunnsendring burde bli bestemt uten å høre på de den gjelder. Ruspolitikken skal ikke være noe unntak. Derfor kommer Arild Knutsen fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk for å dele sine tanker rundt rusreformen.