Næringspolitisk talsperson. En mer sentral rolle i den omstillingen landet nå står overfor kunne Masud Gharahkhani (Ap) egentlig ikke drømt om etter å ha blitt vraket som statsråd.

Han var tidvis innom Støres ministerkabal og hadde ambisjoner om å få sitte ved Kongens bord, men havnet altså utenfor. Kanskje ikke så rart, vil mange mene, men Gharahkhani er tross alt en av svært få aktuelle statsrådsemner fra Buskerud som det kan åpne seg muligheter for senere.

Mandag ble det klart at 39-åringen som har født i Iran, oppvokst i Skotselva og bosatt i Drammen, blir Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson på Stortinget. En posisjon det visstnok har vært rift om blant Aps representanter på Løvebakken.

Og det er altså regjeringens «taktskifte» i industri- og næringspolitikken som Gharahkhani skal lose gjennom i Stortinget og sørge for at regjeringen får flertall for.

Det blir neppe den mest utfordrende oppgaven i nasjonalforsamlingen, all den tid budskapet om en mer «aktiv stat» i næringspolitikken bør være grei skuring å få gjennomslag for fra støttepartiet SV. Men jobben må gjøres, og den må merkes ute blant folk.

Støre har gjennom hele valgkampen lovet at Ap ikke skal være noen sinke i klimapolitikken, men aldri uten å koble det for noen negativt ladede budskapet til jobbskaping og næringsutvikling. Du hører aldri vår nye statsminister snakke om klimakutt uten også å snakke om nye grønne arbeidsplasser og ny grønn industri. Det er fordi det bare er slik man får med seg de store massene på den omstillingen som venter.

For eksempel heter kapittelet om næringspolitikk i Hurdalsplattformen nettopp Næring: Skape jobber og kutte utslipp. De fire målene i næringspolitikken er å få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent, og alt henger som kjent sammen med alt.

Det er først og fremst disse områdene Støres regjeringsprosjekt kommer til å bli målt på. Derfor er det interessant å se hvordan Ap har tatt kontroll på noen av de viktigste nøkkelpostene i regjeringen. For skal du omstille landet ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen, er det en fordel å sitte med makta i både næringsdepartementet, olje- og energidepartementet, klima- og miljødepartementet, samferdselsdepartementet og kunnskapsdepartementet, noe Ap nå gjør.

Selv om Buskerud og drammensregionen ikke har fått så mye som en statssekretær i regjeringen, noe dette fylket heller ikke er bortskjemt med, blir Masud Gharahkhanis rolle i næringspolitikken en slags mager trøst.

Han lover i det minste å hilse hjem, både til Buskerud og drammensregionen. Det er spesielt to eksempler fra sitt eget nedslagsfelt hvor han har sett lyset: Det ene er kongsbergindustrien, som han mener viser hvordan en aktiv stat er viktig i startfasen for å bygge opp ny industri for deretter å utvikle seg videre, fra olje og offshore til høyteknologi. Det andre eksemplet er ABB i Drammen, selskapet som blant annet leverer transformatorer, og som han mener vil spille en nøkkelrolle i teknologiutviklingen og elektrifiseringen av landet.

Løsningen, ifølge Gharahkhani, er at dersom staten bruker innkjøpsmakten sin og stiller tydelige klimakrav gjennom anbudspolitikken, fremfor å kjøpe varer og tjenester litt billigere fra utlandet, så vil man kunne bygge opp et solid hjemmemarked og dermed nye grønne arbeidsplasser i Norge.

En så aktiv styring av næringslivet gir neppe ståpels på høyresiden, men også der har enkeltrepresentanter tatt til orde for at staten må inn og hjelpe bedriftene i en startfase i den grønne omstillingen.

Masud Gharahkhani blir neppe den mest kontroversielle politikeren på Stortinget når han trer inn i sin nye rolle som næringspolitisk talsperson. Til det er de politiske skillelinjene på dette politikkområdet for liten. Trolig havner han også i skyggen av den ferske, karismatiske næringsministeren Jan Christian Vestre.

Næringslivet bør imidlertid kjenne sin besøkelsestid og ta Gharahkhani på ordet, så det forhåpentligvis blir noe å hilse hjem om i denne regionen.

LES OGSÅ: