Senterpartiet vant tilbake Buskerud fylke. Sammen med Buskerud Arbeiderpartis tidligere leder Martin Kolberg var Senterpartiet den ledende kraft i å oppløse det tvangssammenslåtte Viken fylke (Buskerud-Akershus-Østfold).

Viken hadde ikke en felles identitet. Viken fylke hadde ikke støtte i befolkningen.

Forutsetningen for å få tilbake Buskerud var at Erna Solbergs (H) regjering mista flertallet i Stortinget ved valget i 2021. H og Frp arbeider for å fjerne fylkene med fylkestingene som demokratisk valgte beslutningsorgan. Da var det ikke så rart at Høyres Trond Helleland og Frps Tom Nesvik hestehandla seg fram til å etablere Viken. Den skulle jo ikke vare i så mange år.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

For Senterpartiet er det motsatt. Vår viktigste Buskerud-sak ved stortingsvalget i 2021 var oppløsning av Viken og å få tilbake Buskerud. Buskerud fylkesting skal være overbygningen over våre 18 kommuner som gjennom å fatte vedtak forenkler og koordinerer innbyggernes behov og interesser på kommuneoverskridende saksfelt, samt hevder fylkets mening overfor sine stortingsrepresentanter og regjering.

Senterpartiet arbeider for gode tjenestetilbud fra våre kommuner til innbyggerne. Det er ingen vitenskapelig dokumenterte erfaringer som tilsier at befolkningsstore kommuner gir bedre tjenestetilbud enn små. Derimot er det klart at kommuner med relativt få innbyggere ikke kan ha en stor administrasjon. Derfor er de mer avhengig av en fylkeskommune som kan koordinere/veilede/utvikle eksempelvis felles IT-løsninger eller gi faglig rådgivning i krevende saker.

Buskerud fylke skal derfor være kommunenes beste venn og kontinuerlig ta opp i seg kommunenes behov for å løse fellesoppgaver som kommunene er for små til å løse sjøl eller som har konsekvenser for flere kommuner.

Per Olaf Lundteigen

  • Senterpartiet
  • Fra Øvre Eiker
  • Født i 1953
  • 20 års ansiennitet på Stortinget
  • Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Senterpartiets argumentasjon for Buskerud er grunnleggende forankra i å videreutvikle et levende folkestyre. Dette betyr at innbyggerne deltar i politiske meningsutvekslinger med erfaringer fra sitt hverdagsliv. Da er det avgjørende at politiske beslutninger tas nærmest mulig innbyggerne av folkevalgte som er likemenn og -kvinner. Bredden av folkevalgte må derfor være deltidsfolkevalgte med god erfaring fra hverdagslivet. Folk med bredest mulig anerkjennelse velges for å gjøre en god jobb.

Dette vil involvere og engasjere de mange i og rundt våre 18 kommunestyrer og Buskerud fylkesting. Frivillige lag og foreninger er også i stor grad organisert i samsvar med kommune- og fylkesgrenser. Statlige institusjoner bør være organisert på samme måte for å sikre effektivitet og rimelig samspill mellom våre ulike forvaltningsnivå (kommune, fylke, stat). Mange tusen mennesker trengs derfor som tillitsvalgte/folkevalgte i et slikt levende folkestyre. De mange får trene seg fra det små oppgavene med lite ansvar til de vanskelige saker som krever lang erfaring.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Buskerud ønsker ikke et slikt folkestyre. I et notat av 24. april 2015 med tittelen «Robuste kommuner i Buskerud», gikk de inn for kommunesammenslåing til 4–5 kommuner i vårt fylke. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hallingdal kommuner, og kanskje Midtfylket, som skulle bestå av dagens Krødsherad, Modum og Sigdal. Dette var en reform som skulle tjene deres interesser ved at makt blei sentralisert. Sjøl heter de nå NHO Oslo-Viken.

Høyre tapte stortingsflertallet i 2021 og Viken skulle oppløses etter den velgerkontrakten Tonje Brenna (Ap) underskrev sammen med Senterpartiet i 2019. Så skjer det oppsiktsvekkende at Tonje Brenna, nå kunnskapsminister, får med seg utenriksminister Anniken Huitfeldt og går klart ut mot at Viken skal oppløses. Høyrepartienes sentraliseringsreform har altså støtte langt inn i Arbeiderpartiets ledende kretser. Derfor var det desto mer gledelig at daværende fylkesleder Martin Kolberg dreiv sentraliseringskreftene bakover slik at de tapte.

Mandag 13. september 2023 er det fylkestingsvalg for Buskerud. Fra 1/1-24 erstatter Buskerud, Akershus og Østfold fylkesting dagens Viken fylkesting. Senterpartiet er godt forberedt gjennom overgangsarbeidet for Viken til Buskerud leda av vår fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Han har nå gitt ledertrøya til vår fylkesordførerkandidat Magnus Weggesrud, Øvre Eiker. En ung (32 år) men erfarer lærer med svært god kjennskap til ungdommens situasjon. Magnus kjenner kommunestyrearbeidet fra Nedre Eiker og fylkestingsarbeid fra Viken. Magnus er sjelden dyktig og har blikk for det hele menneske.

Buskerud fylkesting trenger nå en ung, vital fylkesordfører med klare, godt begrunna meninger som skal utøve lederskap i hele den store fylkesadministrasjonen. Lederskap som del av et team som skaper debatt, engasjement og handling fra et flertall i fylkestinget.

Lønn og godtgjørelse til ledere må ned i forhold til Viken. Etter min vurdering må stortingsrepresentantenes godtgjørelse være et samla tak for fylkesordførers godtgjørelse.

Temperaturen i den politiske debatten må derimot opp. Fylkestinget må bli viktigere. Fylkestingets vedtak må være aktuelle og ta opp i seg det folk er opptatt av. Kanskje fylkestinget kan starte med og slutte å kopiere konklusjonen til statsforvalteren (tidl. fylkesmannen) for Oslo og Viken i arealbruksplaner slik at folk i eksempelvis Sigdal kan bosette seg på uproduktiv mark i hele kommunen og ikke bare i administrativt bestemte trafikknutepunkt.

Det er mye å ta tak i, Magnus. Lykke til!