Millionerstatninger etter unødvendige operasjoner

Sju pasienter ved Drammen sykehus ble utsatt for unødvendige operasjoner. Det resulterte i utbetalinger på 4,3 millioner kroner.