BUSKERUD: Den nye utgaven av Norsk Ledelsesbarometer, som arbeidstakerorganisasjonen Lederne står bak, viser til dels store forskjeller.

Ifølge barometeret tjener ledere i Buskerud i snitt 647 000 kroner. Det er et godt stykke bak både Hordaland og Oslo, som tjener henholdsvis 756.000 og 741.000 kroner, mens Rogaland altså topper listen med en snittlønn på 830.000 kroner. Målingens laveste lederlønning er i Oppland, med 579 000 kroner.

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738 600 kroner, drevet opp av oljesektor.

Bransje avgjør

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne.

Målingen avdekker også at lønnsbevisste ledere har mest å hente i utenlandskeide bedrifter, og at norske arbeidsgivere kan stå i fare for å bli utkonkurrert på dette området.

– Her er det grunn til å rope varsku. Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier Ingvartsen.

I fjor tjente ledere i utenlandskeide bedrifter i Norge i snitt 809 500 kroner før skatt.

Kvinner ligger bak

Én ledergruppe tjener enda mer enn de som jobber hos utenlandskeide foretak. Ledere i statsaksjeselskap har en gjennomsnittlig bruttoårslønn på godt over én million kroner. Disse utgjør imidlertid bare drøyt tre prosent av grunnlaget i årets Norsk Ledelsesbarometer.

Bransje for bransje er det ledere i olje- og gassektor som har den høyeste årslønnen, med et snitt på nesten én million kroner. Handels- og industriledere tjener i underkant av 700 000 kroner, mens ledere i attføringsbedrifter har den laveste årslønnen i målingen; knappe 550 000 kroner før skatt.

Kvinneledere tjener 81 prosent av hva mannlige ledere gjør, og er en liten bedring fra 2016.