Færre klager på standpunktkarakterer: – Elevene opplever det vanskelig

Av 64.700 standpunktkarakterer er det kun et fåtall som blir påklaget. Sjansen er liten for å få medhold dersom elevene klager.