Disse 16 fra distriktet har fått plass på fylkestinget

Drammensdistriktet får 16 representanter i Viken fylkesting, hvor Høyre er største parti.