Begrunnelsen og virkemidlene i det såkalt Buskerudby-samarbeidet kan i kortform oppfattes som følger:

«I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.»

De praktiske konsekvensene av Buskerudbyen har for den vanlige innbygger i Nedre Buskerud vært stadige restriksjoner og vanskeliggjøring av bruk av bil, i tillegg til en vedvarende trussel om å innføre bompenger. Parkeringsrestriksjoner, dyrere parkering, gjenfylling av busslommer slik at rutebusser skal sinke privatbilene og dermed gjøre det mindre fristende å bruke privatbil, er stikkord.

Som følge av den tragiske krigen i Ukraina har prisene på bensin og diesel økt sterkt. De høye drivstoffprisene vanskeliggjør nødvendig transport for privatpersoner og næringsliv. For å avhjelpe dette har Frp-leder Sylvi Listhaug i starten av mars 2022 foreslått å midlertidig fjerne bensin- og dieselavgiften. Dette vil redusere prisene. Flere sentrale politikere fra regjeringspartiet Senterpartiet har tatt til orde for tilsvarende fornuftige løsninger som de Frp foreslår.

Det er derfor meningsløst at vi samtidig skal lønne byråkratene i Buskerudbyen for å motarbeide bilkjøring og dermed vanskeliggjøre hverdagen for folk flest. Det er sløsing av offentlige midler når kommunalt nivå motarbeider det statlige nivået.

I formannskapsmøtet i Lier kommune 10. mars foreslo Frp at buskerudbysamarbeidet innstilles ut 2022. Dessverre fikk dette kun Frp sin stemme. De øvrige 12 representantene synes Buskerudbyen er fornuftig bruk av offentlige ressurser også under Ukraina-krisen.

LES OGSÅ: