Nå har vi rundet et nytt år og endelig er våre nye kommuner, og ikke minst fylker, på plass. Men det er ikke det eneste nye, de nye rutene til kollektivselskapene VKT og Brakar har blitt iverksatt.

For Sandes del har vi fått halvtimesfrekvens mellom sentrum og Selvik skole, noe som er en klar forbedring. Men prisen for dette er det dessverre i stor grad innbyggerne som bor fra Selvik skole til Berger som må betale. De har fått et vesentlig dårligere tilbud. De blir nå avspist med 5 daglige avganger av VKT i tillegg til skoleskyss.

Følg DT Meninger på Facebook.

På svelviksiden, som nå er i Viken fylke, stopper Brakar-bussen allerede ved Berger barnehage.

Vi har rett og slett fått en stor, hvit flekk på kollektivkartet i dette området. Et ingenmannsland.

Var ikke noe av hensikten med regionreformen at innbyggerne skulle få like gode eller bedre tjenester? Ingen sa noe om hvite flekker på kartet som ingen vil ta ansvar for.

Tidligere var dette en helhetlig rute på tvers av fylkene, som gikk fra Sande, rundt Svelvik, Berger og Drammen. Konsekvensen er nå at innbyggerne våre i området sier at de må flytte. At de må slutte i jobben sin. At de ikke får løst sine daglige oppgaver.

Vi har jobbet politisk for å få til en endring på dette i over ett år. Uten hell.

Vi opplever at både transportselskap og fylkespolitikere gir uttrykk for at de forstår problemet med for få avganger til Sande/Berger-området, og at de ønsker å se på endringer. Men de kommer ikke av flekken. De peker på hverandre, på den andre fylkeskommunen og det andre kollektivselskapet.

Samtidig fortviler innbyggerne fra Selvik skole til Berger barnehage. For det er de dette går ut over. Fra å ha et kollektivt tilbud som fungerte godt, er nå innbyggerne etterlatt i en fortvilet situasjon som gir uholdbare og kaotiske hverdager.

Nå må fylkeskommunene ta sitt samfunnsansvar og rydde opp. Vi minner om vedtak og ikke minst løfter om at innbyggerne skulle få bedre og mer helhetlige løsninger, og ikke minst at dagens tilbud skulle opprettholdes. Vi er derfor glade for at rådsleder for Samferdsel i Viken er fra Senterpartiet, og fylkesråd for kollektiv i Viken er fra Miljøpartiet De Grønne. Og ikke minst at hovedutvalgsleder for samferdsel i Vestfold & Telemark er fra Arbeiderpartiet.

For dette er virkelig distrikts-, miljø- og kollektivpolitikk. Nå som de nye fylkene er på plass kan de også endelig fatte vedtak og forme sin politikk. God kollektivpolitikk for alle. Ikke bare for dem som bor i by. Vi venter i spenning. Og krever endring.