DRAMMEN: Bane Nor skal bygge om stasjonen, og blant annet heve sporene slik at de ikke blir rammet av flom i elva. De bygger også den delen av den nye bybrua, med trapper ned til alle perrongene.

Men det er en liten bit av ombyggingen Bane Nor har kranglet med kommunen om. Det er det bølgende takoverbygget – eller bremmen – over inngangspartiet.

I dag er det bare den siden av stasjonen som vender ut mot Strømsø Torg som har denne bremmen, men Bane Nor vil forlenge den rundt hjørnet og videre på den siden av stasjonsbygningen som vender ut mot sporene.

Byantikvar Vegard Lie var klar i sitt råd til politikerne:

– Den bølgende bremmen vender mot et pulserende torg med mye liv og bevegelse. På den siden som vender mot jernbanesporene vil imidlertid påbygget knuse den opprinnelige strukturen og forandre hele bygget. I dag er bygget rent og stramt, og en ekspressiv og bølgende baldakin vil drepe den opprinnelige stramme arkitekturen, sa byantikvar Vegard Lie til Drammens Tidende da planene først ble kjent.

Etter tilbakemeldingene fra byantikvaren la Bane Nor fram et alternativ som var langt strammere i formen, men gjorde det samtidig klart at de foretrakk den bølgende formen.

Debatten i teknisk hovedutvalg ble raskt en diskusjon om stygt eller pent.

– De to alternativene er vel mer «ganske fin» og «ikke så veldig fin». Den mer firkantede formen ser ut som den er hentet rett fra DDR. Vi kan ikke ha det sånn, mente Tor Tveter (H).

– Vi har tenkt og retenkt. Vi synes i utgangspunktet den opprinnelige bølgende takbremmen var uforståelig den gangen den ble bygget. Men vi har tvilt oss fram til at det beste er å videreføre den som allerede er der, sa Kari Palm (MDG).

Tvilt hadde også SV gjort:

– Det er delte meninger i SV-gruppa, men vi ser ikke hensikten med å ikke la Bane Nor får ferdigstille det man begynte med i 2011, da takbremmen ble bygget. På den positive siden vil den bølgende formen gi de reisende mer takoverbygg for de reisende i dårlig vær, mente Kjetil Balog.

Frps Hilde Hovengen likte ingen av forslagene.

– Jeg mener vi her står foran valget «stygt» eller «stygt». Når det er alternativene, så velger vi det som gir best lys og beskyttelse – altså den bølgende.

Arbeiderpartiets Thor Sigurd Syvaldsen var imidlertid ikke i tvil. Han var helt tydelig på at den bølgende varianten var finest.

Jørgen Harboe Wilhelmsen fra Rødt ville imidlertid ikke være med på en diskusjon om «pent» eller «stygt».

Her er det to faglige vurderinger som ligger til grunn – og vil velger å følge byantikvaren tanker. Derfor stemmer vi for den rettlinjede varianten. Den er mest tro mot omgivelsene, mente Wilhelmsen.

Han ble imidlertid stående mutters alene om det standpunktet, så dermed får Bane Nor det som de vil. Stasjonen skal for øvrig stå ferdig i 2025.