Gå til sidens hovedinnhold

Bybrua står 33 år på overtid. Bruer som blir for gamle, eller ikke er godt nok konstruert, vil til slutt gi etter.

Artikkelen er over 2 år gammel

Drammen trenger en ny bybru nå! Bakgrunnen for dette er Bane Nors utbygging og utvidelse av Drammen stasjon.

Nye krav på grunn av høyere vannstand i hav og elver fører til at sporet på Drammen stasjon må heves med rundt 80 centimeter i forhold til dagens nivå. Dette fører igjen til at bybrua blir for lav for togene som skal kjøre under den, og noe må uansett gjøres. Bruer ble bygget, og bygges, med dagens teknologi og med en viss levetid. Ofte står bruene lengre enn levetiden de var beregnet for. Hvor lenge de kan bli stående avhenger av flere faktorer blant annet vedlikehold, trafikkbelastning, påkjenning fra vær og vind, for å nevne noen.

Levetiden til eksisterende bybru i Drammen var beregnet til 50 år ifølge Drammen kommune, og er dermed overskredet med 33 år. Selv om bybrua tilsynelatende ser ok ut, så gjelder det fortrinnsvis det som er synlig. Det som ikke er synlig, og det som ligger under vann, inkludert fundamenter, står det ikke så bra til med.

Les også

Bybruas skjebne utsettes etter høydramatisk møte

Her er utklipp fra Drammen kommunes hjemmesider vedrørende bybru: «Bybrua i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men den har nå stått i 83 år. Bybrua har skader og er i ferd med å gå ut på dato.» «Det er stort omfang av armeringskorrosjon og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.»

Brua ble ferdigstilt i 1936. Den ble bygget med datidens teknologi, for datidens trafikkbelastning, og påkjenning fra vær og vind man da hadde kjennskap til. Rehabilitering og vedlikehold av brua vil gjøre at den holder en del år til, men dette er dyrt. Ifølge en utredning utført av Rambøll vil dette koste rundt 150 millioner (betydelig usikkerhet ved dette anslaget fordi man ikke vet omfanget av jobben). Dette vil forlenge levetiden inntil 25 år, deretter må det likevel investeres i ny bru.

Bruer som blir for gamle, eller ikke er godt nok konstruert, vil til slutt gi etter.

Les også

Omkampsdemokratiet er en klump om foten til Nye Drammen

I USA har de hatt mange brukollapser de senere årene, ofte med katastrofale følger. Et enkelt søk på internett avslører dette. En av årsakene til dette er manglende vedlikehold, noe som kom fram i Obamas State of the Union-tale i 2013, der han gikk sterkt inn for umiddelbar reparasjon av nesten 70.000 forfalne bruer over hele landet i en plan han kalte Fix it First. Det ville ha kostet 50 milliarder dollar for hele transportsektoren.

I Europa har det også vært brukollapser, den mest kjente er kanskje Morandi brua over Genova som kollapset i 2018, og 43 mennesker omkom.

Det er flere årsaker til at bruer blir nedslitt og til slutt kollapser, men de vanligste er feilkonstruksjon, mangelfullt vedlikehold, større påkjenning fra trafikk, vær og vind enn beregnet, og selvsagt alderdom. Noen bruer står derimot i hundrevis av år, ofte med minimalt vedlikehold. Dette er som regel mindre bruer av stein med liten trafikkbelastning.

Les også

Det de folkevalgte har gjort i bybrusaken gir ingen grunn til tillit

I dag har teknologien utviklet seg, belastningen fra trafikken er en helt annen og påkjenningen fra vær og vind er større, og ventes å øke. I dag har vi bygget betongplattformer som står plassert i det barske klimaet i Nordsjøen, så teknologien og kunnskapen er langt større enn for 83 år siden. Dagens bruingeniører tar lærdom av dette når de skal bygge en ny bybru som skal stå til glede og nytte for dagens og fremtidige generasjoner. Kanskje vil Drammen på nytt vil få et signalbygg på linje med Ypsilon bru litt lenger oppe i elven.

Når Bane Nor i tillegg betaler 1/3 av regningen av de en ny bybru koster så er det en gavepakke Drammen ikke kan si nei til.

Kommentarer til denne saken