Gå til sidens hovedinnhold

Byer og bydeler i Norge med høy innvandring er mye mindre attraktive enn andre steder

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammens Tidende (DT) har forsøkt å undersøke om innbyggerne synes Drammens høye innvandrerandel er en styrke eller svakhet for byens attraktivitet. Spørsmålet er meget interessant, men også meget komplisert.

Etter den første undersøkelsen DT gjorde, ble det slått opp som en gladsak at drammensere er positive til høy innvandrerandel. Men er det virkelig slik at det er en gladnyhet at bare rundt 30 prosent av Drammens innbyggere synes det er en styrke at Drammen har høy innvandrerandel?

Gamle Drammen har en innvandrerandel på rundt 30 prosent. Jeg har tidligere sagt at det ikke er veldig overraskende at 30 prosent av innbyggerne i en by med 30 prosent innvandrere svarer at de synes innvandrerandelen er en styrke. I den nye undersøkelsen DT har laget, har de med bakgrunnstall som viser at det er en høyere andel av de med innvandrerbakgrunn som responderer positivt, men dette forklarer ikke på langt nær hele oppslutningen om at høy innvandrerandel er en styrke.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Denne gangen svarer 34 prosent at de mener høy innvandrerandel er en styrke. Det vil si at nesten 70 prosent ikke mener det betyr noe eller at det er negativt. Men slike undersøkelser viser at andelen som er positive til høy innvandrerandel øker fra gang til gang. Spørsmålet er om det egentlig mulig å få et annet resultat enn at denne oppslutningen bare øker?

Man må jo gå ut fra at de som bor i byen gjør det fordi de synes byen er attraktiv å bo i. Hadde de ikke ment at byen var attraktiv, så ville de sannsynligvis enten ha flyttet ut eller aldri flyttet inn. Og ser vi på flyttemønsteret, finner vi noe ganske urovekkende. Byer og bydeler i Norge med høy innvandring er mye mindre attraktive enn andre steder. Man ser det på prisutviklingen og på hvem som flytter inn og ut.

Drammen har i flere år hatt netto utflytting av nordmenn, og det er bare innvandring som har bidratt til befolkningsvekst. Bydel Grorud i Oslo har i løpet av relativt kort tid byttet ut nesten alle norske innbyggere med innvandrere. I deler av Drammen har det samme skjedd. Med andre ord; nordmenn flykter i store mengder fra innvandrertette byer og bydeler.

Det er i praksis svært lite som tyder på at nordmenns holdninger til høy innvandrerandel blir mer positive. Så hvordan kan det ha seg at det ser slik ut på målinger? Svarer ligger sannsynligvis i noe som er ganske trist.

Teorien som ofte blir brukt, er at folk som bor i innvandrertette områder får positive opplevelser, fordommer blir knust og dermed blir de også mer positive til innvandring. Men sett i sammenheng med flyttemønster er det mer nærliggende å tro at de som er negative og har fått negative erfaringer, flytter ut fra slike områder og de flytter heller ikke inn. Tilflyttingen vil naturligvis da være av personer som har positive eller nøytrale holdninger til innvandring, og utflyttingen består i større grad av dem som er negative. Man ender dermed opp med en utvikling hvor en økende andel av befolkningen vil være positiv til høy innvandring i disse områdene, de andre bor jo ikke der.

Om man virkelig vil måle om en by blir mer attraktiv av innvandring, bør man spørre de som ikke bor i byen og man bør se på flyttemønster. I denne undersøkelsen har man også spurt folk som ikke bor i Drammen og resultatet viser at folk som bor i områder der det normalt er lavere innvandring, i større grad mener høy innvandrerandel er negativt for attraktiviteten.

Helgheim fra Buskerudbenken:

Les også

Frp fremmer denne uken forslag på Stortinget om å legge ned alle fylkeskommuner

Ser vi på statistiske konsekvenser av innvandring, bidrar innvandring til å forsterke en rekke problemer i en kommune. Spesielt blant ikke-vestlige innvandrere er det høyere andel kriminelle, mer arbeidsledighet, flere sosialhjelpsmottakere, flere barnevernssaker og flere elever med spesielle behov. Alt dette setter et betydelig press på en kommunens økonomi og tjenestetilbud.

Ut fra kostnader og målbare effekter på et kommunebudsjett, er det nærmest umulig å finne positive effekter av innvandring. Jeg tror det er slike konsekvenser som gjør at nordmenn flytter fra innvandrertette byer og bydeler. Jeg kan for ordens skyld opplyse om jeg selv bor i Drammens mest innvandrertett bydel, og benytter anledningen til å hilse til Rune Kjeldsen (SV red. anm.) og andre innvandringsliberale politikere i byen, bosatt på Konnerud, på trygg avstand til de flerkulturelle bydelene de synes er så attraktive.

Fra Buskerudbenken:

Les også

Disse kvinnene må hedres for mot og fremsynthet 

Les også

Sårstell tar 10 minutter. Det er vedtaket, så skal du videre. Hvordan havna vi der?

Les også

Aggressiv debatt, krangling og bruk av hersketeknikker bidrar til økt politikerforakt

Les også

Skogen må brukes i kampen for et bedre klima

Kommentarer til denne saken