Byferje: Skal ha ros for å tenke utenfor boksen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En innovasjonsbølge har fanget eiendomsgiganter i Drammen. Drammens Tidende beskriver et gigantisk forprosjekt med investeringer i en ferjeforbindelse som fanger opp transportbehov så vel langs elven som indre fjord.

Prosjektet er inspirert av en vellykket ferjeløsning i Fredrikstad. Der i plankebyen har en elektrisk drevet ferjeforbindelse med nære destinasjoner langs Glomma blitt en stor suksess.

For egen regning kan det nevnes at i Bergen har en direkte ferjeforbindelse mellom Askøy og Bergen sentrum gitt en stor gevinst, så vel miljø- som trafikkmessig. Selv om nær 40 prosent av bilene på Askøy er elbiler, er trafikken inn til byen redusert med 50 prosent grunnet den direkte ferjeforbindelsen helt inn til sentrum. På utgiftssiden måtte det tilrettelegges for parkering for pendlere på Kleppestø.

Grunnene til at Askøy prosjektet «Beinveien» er blitt så vellykket er en hurtig katamaran som bruker kun 12 minutter inn til sentrum, og avgangstider tilpasset rushtrafikk. På negativsiden at den hurtige ferjen drives av fossilt brensel. Så miljømessig går kanskje prosjektet i null.

Når det gjelder det lokale prosjektet som lanseres, avventes den bebudede utredningen med spent forventning. Slik prosjektet er presentert fremstår åtte destinasjoner fra Sundland, nedstrøms til Slippen, rundt Holmen til det nye sykehuset. På indre del av fjorden seks destinasjoner fra Nøsted Brygge ut til Knive/Lolland, tvers over fjorden til Engersand, om Gullaug/Fjordbyen og til det nye sykehuset.

Dette skriver Drammens Tidende på lederplass:

Ved den opplistede seilingsrute kan det stilles mange spørsmål. Eksempelvis avgangshyppighet, tidsbruk og målgruppe for å benytte tilbudet. Med tanke på miljøaspektet kan neppe en samlet seilingsplan fra Sundland til Knive/Lolland, over fjorden til Engersand, og eksempelvis opp til nye sykehuset kun frekventeres med ett fartøy. Meg bekjent makter ikke et elektrisk drevet fartøy av en viss størrelse nok hastighet til å takle en ønsket kortest mulig seilingstid.

Når det gjelder den fjordmessige delen av opplistet seilingsrute, må det tas hensyn til vinterforhold. Klimaendringen har, heldigvis for prosjektet, ført til at indre drammensfjord er mindre isbelagt i perioden januar-mars enn eksempelvis i 50-årene. Da kunne du gå tørrskodd fra Tangen til Gullaug.

De spørsmål som er stilt vil forhåpentligvis den bebudede utredningen gi svar på. Iniativtakerne skal ha honnør for å tenke utenfor boksen med sitt bidrag til å forbedre infrastrukturen i Elvebyen. Vi ser fram til videre informasjon, og forhåpentligvis en realisering av prosjektet!

Dette mener andre om byferja:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken