Mens Oslo-folk kan glede seg over at byen har fått ned utslippene, kan vi lese at utslippene i Drammen kommune har økt. Pussig nok spekulerer noen i at reduserte utslipp i Oslo kan skyldes pandemien (at folk var mye hjemme), mens det i Drammen påstås fra noen på sosiale medier at økninga i utslipp kan skyldes pandemien (at folk kjørte mer bil).

Vi vil alltid prøve å finne årsaker. Men pandemien kan ikke være årsak til både økning og reduksjon av utslipp.

Allerede nå har sinkene Høyre og Arbeiderpartiet sådd tvil om tallene. I alle fall ønsker de å «se bak tallene».

Les også:

Det er noen fakta vi ikke kommer utenom. At Drammen lenge har vært en kommune med flest biler per innbygger, og at veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp. Jo da, utslipp fra personbiltrafikken har gått bittelitt ned (5 %), mens vare- og lastebiltrafikken har gått voldsomt opp (25 og 14 %).

Mens rødgrønne partier i Oslo gjennom flere år har tatt radikale og tidvis upopulære grep, er det fortsatt å banne i kjerka i Drammen dersom man ønsker å rydde vekk trafikken fra bykjernen og gjøre det dyrt for folk å kjøre bil i byområdene. Mens Oslo har blitt en grønnere og finere by, mer folkevennlig både for gående og syklende, fortsetter det med kork, eksos og kaos i Drammen. At et av to store partier, Høyre, er konservative her i kommunen burde ikke overraske noen, men hvorfor fortsetter Arbeiderpartiet å være så handlingslamma?

Les flere kronikker og debattinnlegg her

I det nye programmet til SV for 2023–2027 vil vi gjøre noe med utslipp fra trafikk i Drammen kommune. Vi har vedtatt at vi ønsker flere bilfrie gater i bykjernen, at bykjernen først og fremst skal være for gående og syklende, uteservering og grønne områder. Samtidig ønsker vi en forbedring av kollektivtilbudet, slik Oslo har gjort. Vi har også vedtatt å avvikle parkeringsplasser til fordel for sitteplasser, grøntområder og sykkelstier, og samtidig innføre beboerparkering i hele bykjernen. Det skal så klart fortsatt være anledning for å levere varer til butikkene, og vi anmoder at dette gjøres med utslippsfrie varebiler.

For oss er det en gåte at ikke Drammen Arbeiderparti søker sammen med oss, MDG, V, R og andre partier som ønsker å gjøre noe radikalt annerledes med biltrafikken i Drammen.

Det haster.

Andre saker fra Drammens Tidende: