Vern eller leiligheter ved gammel park: — Et sted må grensen gå for nedre Bragernes

Området rundt den gamle Kirkegårdsparken ved Losjeplassen er attraktiv for utbyggere. Nå planlegges ytterligere 30 nye leiligheter, men da må tre hus vike. Det liker Fortidsminneforeningen dårlig.