Da togsporene ga etter, ble det slått full alarm og all togtrafikk ble umiddelbart stoppet

Det var under arbeid med overvannsledningen fra oppføringen av det nye hotellet og kontorbygget, rett ved jernbanestasjonen, at det gikk galt 5. september 2018. Da mannskaper så at jernbanesporet beveget seg ble det slått alarm.