Gå til sidens hovedinnhold

Dagens ungdom får aldri pause fra presset. Det er forskjellen fra tidligere generasjoner

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi kan ikke møte elever og unge med en skjerp deg-holdning. Elever og unge fortjener å bli møtt med forståelse og respekt, ikke umyndiggjørelse og bagatellisering.

Dagens ungdomsgenerasjon fortjener ikke å bli sammenlignet med tidligere generasjoner. Min generasjon har har blitt tuftet og oppfostret i et samfunn som ikke kan sammenlignes med verken din generasjon eller den i mellom. Jeg velger å sammenligne vår oppvekst med den industrielle revolusjonen. Dere har måtte tilpasse dere en teknologiske revolusjonen, vi har blitt formet av den.

Marius Sjølyst svarer på innlegget til lektor Anne Grønlie. Les Grønlies innlegg her :

Les også

Til alle ungdommer: Å ha skikkelig dårlige dager er helt normalt, og slett ingen sykdom

Du stiller en rekke viktige og gode spørsmål, men du ser på spørsmålene med konservatisme. Enhver forelder sin oppgave er å gjøre sitt beste for at barnet sitt skal få et så godt liv som mulig, er det da feil at staten bidrar til det? Er det feil å gi elever verktøy og kunnskap som vil gjøre hverdagen lettere?

Dagens skolesystem er for opptatt med å opprettholde en industriell effektivitet hvor målet er å true inn så mye kunnskap som mulig før tiden er ute. Men er det ikke rimelig å anta at samfunnet ikke bare vil dra nytte av, men også verdsette at kommende generasjoner er forberedt på den delen av yrkeslivet som handler om å faktisk leve?

Jeg er ikke overbevist om at alt var bedre før. Dere hadde deres idealer å leve opp til, målte deres suksess og prestasjoner opp mot andre og stresset over skole og vurderinger. Den største forskjellen mellom da og nå, er at dagens ungdom aldri får pause fra presset, stresset, mobbing og vurderinger. Det følger oss fra kaffen om morgenen til hodet treffer puta om kvelden. Telefonen har blitt alle sin tillitsfulle venn på godt og vondt.

Det er sant at en bekymring skal behandles som en psykisk uhelse, men det er så mye statistikk på at angstlidelser, depresjon og selvmord øker hos unge til å begynne å snakke om at ungdom tenker seg syke. Skolesystemet og lærere må tilpasse seg den økningen vi ser, og anerkjenne faktumet at det er langt flere selv rapporterte tilfeller av det ovennevnte.

  • Fra 2016 til 2017 økte antall selvmord hos unge fra 81 til 126 mennesker.
  • 3 av 10 jenter i videregående opplæring har høyt nivå av depressive symptomer.
  • I overkant av 30 prosent av ungdomsskoleelevene og 40 prosent av videregående elevene føler at alt er et slit .
  • Selvmord er en de vanligste dødsårsakene blant gutter og unge menn i Norge. Også for jenter og unge kvinner står selvmord for en betydelig andel av alle dødsfall.Selvmord må derfor anses som en av de største truslene mot folkehelsen blant unge.

Ja, det er lov å ha en dårlig dag. Vi alle har dårlig dager, men å bagatellisere det faktumet at mange sliter seg gjennom skolehverdagen er ikke løsningen. Det vil gjøre at unge undervurderer sine egne utfordringer. Det kan lede til at ungdom vegrer seg for å spørre om hjelp, fordi de ikke tror at de har det vanskelig nok. Skolesystemet må følge tiden, og tilpasse seg behovene, og livsmestring er et stort skritt i riktig retning. Fagligkunnskap og livsmestring vil ruste dagens ungdom, og effektivisere fremtidens arbeidskraft.

Les også

Hvordan ville skolen sett ut om vi fant den opp i dag?

Les også

Lærerens egentlige fag: Elevene skal føle seg likt, sett og hørt

Kommentarer til denne saken