Gå til sidens hovedinnhold

Dårlige grunnfrohold og kostnadssprekk. På tide å legge seg litt flatere, Ørmen Johnsen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En milliard fra eller til spiller åpenbart ingen stor rolle for enkelte politikere, spesielt ikke når prestisjeprosjekter som nytt sentralsykehus på Brakerøya skal gjennomføres.

Det er ganske oppsiktsvekkende at det iverksettes store offentlige byggeprosjekter uten at tomteprisen eller tomtens beskaffenhet er avklart på forhånd. Uavhengig av dette, mangler det allerede et par hundre millioner for at selve byggeprosjektet skal gjennomføres etter planen. Det forventes også at Drammen kommune skal bidra i langt større grad til prosjektet. Betenkelig forvaltning av fellesskapets midler.

Når det nå er avdekket at grunnforholdene krever helt andre boremetoder for å unngå setningsskader, får det åpenbart ingen konsekvenser, verken for byggeledelsen eller Helse Sør-Øst-ledelsen.

Den høyprofilerte stortingspolitikeren Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, som var en svært sentral talsperson for Brakerøya-prosjektet, ser ikke ut til å ta situasjonen spesielt alvorlig. Hun avviser fullstendig Per Olaf Lundteigens (Sp) utspill om å stanse prosjektet konsekvensene er utredet, og overser at ingen i Helse Sør-Øst kan anslå ekstrakostnadene problemene med grunnen kan utløse.

Tvert imot bagatelliserer hun det hele og avfeier kritikken som «en lek for å finne fem feil». Om prosjektet kommer til å koste flere milliarder mer enn beregnet, bekymrer åpenbart ikke politikeren. Prosjektet kommer til å tilføre distriktet mange arbeidsplasser og store inntekter forteller hun.


Les også

Sykehustomta: – Uansvarlig å ikke avklare prisen på forhånd

Like mange arbeidsplasser og de samme inntektene ville vel tilfalt distriktet om man hadde funnet en mer egnet byggetomt. Det er bare en viktig forskjell – byggekostnadene kunne blitt langt lavere og krevd noen milliarder mindre av skattebetalernes penger.

Grunnforholdene var kjent på forhånd. I disse dager behandler skjønnsretten spørsmålet om hvilken pris Helse Sør-Øst skal betale for tomten. Helseforetakets prosessfullmektiger hevder i retten at tomtegrunnen er svært dårlig og sterkt forurenset. Faktisk så dårlig at det ikke er egnet til boligutbygging. Dette brukes som argument for å slippe å betale mer for tomten enn det avtalte forskuddsbeløpet på 450 millioner. Selgeren på sin side mener tomten kan ha en verdi opptil 2,6 milliarder.

Les også

Full krangel om sykehustomta: – Grunnleggende uenige om prisen

Hva skjønnsretten kommer til, gjenstår å se, men det er faktisk et paradoks at Helse Sør-Øst nå bruker de samme argumentene som motstanderne av Brakerøya-alternativet brukte før stedsvalget fant sted. Området er altså ubrukelig for boliger, men greit nok for sykehus.

Erfaringer fra andre byggeprosjekter i området viste at man måtte bore minst 100 meter for å komme til fast grunn. Ingen bør bli overrasket om hele prosjektet vil påføre samfunnet langt høyere utgifter enn antatt, kanskje flere milliarder. Hvem er til slutt ansvarlige, ledelsen i Helse Sør-Øst eller politikerne som presset gjennom Brakerøya?

Er det slik vi ønsker at fellesskapets midler skal forvaltes?

Les også

Styreleder for nytt sykehus: – Helt galt å stanse prosjektet nå

Les også

Helseministeren bekrefter: – Uten 150 millioner fra Drammen må sykehuset slankes

Les også

Kreftavdeling kan forsvinne hvis sykehuset må bygge vei: – Helt uakseptabelt

Kommentarer til denne saken