Stortinget kjenner ennå ikke det fulle omfanget av angrepet, men har fått bekreftet at data er hentet ut, opplyser de i en pressemelding.

– Trusselbildet er i rask endring og er stadig mer krevende. Angrepet vi står overfor viser at IT-angrep i verste fall kan få alvorlige konsekvenser for demokratiske prosesser, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Analysearbeidet er pågående, og Stortinget opplyser at angrepet knyttes til utnyttelse av Microsofts programmer.

– Vi vet at data er hentet ut, men vi har ennå ikke full oversikt over situasjonen. Vi har iverksatt omfattende tiltak og kan ikke utelukke at det vil iverksettes ytterligere. Arbeidet skjer i samarbeid med sikkerhetsmyndighetene. Situasjonen er for tiden uavklart, og vi kjenner ikke det fulle skadepotensialet, sier Andreassen.

Problemer med Microsoft

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ba tidligere i mars alle brukere om å oppdatere Microsoft Exchange. Flere tusen selskaper og myndigheter har blitt rammet av cyberangrep mot Microsoft Exchange, ifølge Reuters.

Siden problemene med Microsoft Exchange ble kjent, har NSM jobbet med saken.

– Vi er kjent med at et titalls norske virksomheter, inkludert Stortinget, er berørt, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB.

Knytter ikke sammenheng

Saken er anmeldt, og videre etterforskning er overlatt til politiet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet og støtter Stortinget med råd og teknisk analyse.

Det kan foreløpig ikke knyttes sammenheng mellom dette angrepet og det som Stortinget var utsatt for høsten 2020.

Høsten 2020 oppdaget Stortinget at ukjente hackere hadde klart å komme seg inn på e-postkontoene til enkelte stortingsrepresentanter og ansatte.