Hvor skal du på ferie i sommer?

De fleste av oss gleder oss til sommerferie med reiser og spennende opplevelser. Noen skal til Syden, noen skal på hytta eller på båttur. For mange blir det bading, fornøyelsesparker og spennende steder å fortelle klassekameratene om til høsten.

Men noen gruer seg. Særlig gruer de seg til å komme tilbake på skolen i august å ikke ha noen ferieopplevelser å fortelle om. Barn som vokser opp i familier med dårlig råd tør ikke engang drømme om å reise noe sted. De står igjen i gata når naboungene og deres familier pakker kofferten og drar.

Mange kommuner har ulike ferietilbud. Uten de frivillige organisasjonene hadde ikke tilbudet vært på langt nær så bra som det er. I Lier er det et godt og bredt tilbud med mange ulike gratis aktiviteter. Alt fra maling, sjakk, musikk, kanotur, redesign, aktivitetsgård, tidsreise mm. Biblioteket er åpent og ungdomshuset V2 holder åpent hele ferien. BUA er åpent for utlån av fritidsutstyr.

Disse tilbudene kommer ikke av seg selv, men av en vilje og innsats fra kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner som har samarbeidet om et bredt program.

Hver sommer gjør ikke minst frivillige organisasjoner en enorm innsats for å gi barn og unge sommeropplevelser. Det arrangeres badeturer, sommerleirer og aktivitetsdager. Tusenvis av frivillige står på for å gi barn gode opplevelser og noe å snakke om med klassekameratene til høsten.

Dette er en av de viktige grunnene til at disse organisasjonene trenger et skikkelig løft!

Dessverre sliter mange frivillige organisasjoner med ettervirkningene etter pandemien. De har mistet mange frivillige og slitasjen på de som er igjen har blitt større. Organisasjonene rammes også av økte priser på varer, tjenester og strøm. Derfor var det et viktig grep at SV fikk på plass strømstøtte til frivillige lag og foreninger i fjor og at den videreføres.

Denne våren fikk SV også flertall i Stortinget for at søknadsprosessene for offentlige tilskudd skulle samordnes og forenkles, for at det skulle være mulig å få flerårig støtte, og for at penger som ikke var brukt fordi de kom sent på året skulle kunne overføres til neste år. Mye av pengene til lag og foreninger utbetales til bestemte prosjekter, men organisasjonene har størst behov for økt driftsstøtte og forutsigbar finansiering. Mest mulig av pengene bør gå til aktiviteter, ikke til administrasjon. Derfor er enkel og forutsigbar finansiering viktig.

KRONIKKEN FORTSETTER UNDER BILDET

Dyrtiden er utvilsomt en kraftigere krise med raskere og mer omfattende virkninger enn noe vi har vært vitne til i nyere tid, også under koronaen. Nye tall fra Fafo (Fafo er en norsk privat samfunnsvitenskapelig forskningsorganisasjon) viser til at over halvparten av de som nå står i matkøer oppgir at de bor sammen med barn. Dette tallet er på 55 prosent i Drammen, og vi ønsker at også disse barna skal ha noe å fortelle når de kommer tilbake til skole og barnehager.

Drammen er også en av byene i landet med store levekårsutfordringer. Derfor har Drammen områdesatsing for å bedre forholdene i utsatte deler av byen. Tidligere var satsingen på Fjell og nå pågår et arbeid i Strømsø bydel. SV fikk nylig gjennomslag for å løfte idrett og friluftsliv i områdesatsingene og for å styrke driftstilskuddet til idrettsklubbene i levekårsutsatte områder.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Det er viktig, i en for mange svært krevende tid, at vi tar alle mulige virkemidler i bruk. Alle barn trenger å få være med på aktiviteter og ha gode opplevelser både i hverdagen og i ferietid, også i familier hvor pengene ikke strekker til. Vi trenger at regjeringen også blir med på krafttaket for å sørge for at barn og unge kan delta i aktiviteter rundt om i hele landet.

Ferie må være for alle.

Nyheter fra Drammens Tidende