Er det en ulempe at vi har mange forskjellige religiøse menigheter i Drammen? Hadde det vært bedre om vi bare hadde én kristen menighet? Om du mener det, så er ikke situasjonen slik lenger. Det er 175 år siden vi fikk den første «frimenighet», og de siste tiåret har vi fått mange menigheter med et helt annet trosgrunnlag.

De fleste innvandrere til Drammen tilhører faktisk én menighet. I alle menigheter – uansett religion – er man opptatt av å leve fredelig med sine medmennesker.

Les også

Innvandring er en berikelse for Drammen

Mange kommer fra krig og elendighet, noen ble forfulgt for sin tro eller for sin legning, andre flyktet fra diktatur og undertrykkelse. De ønsker ikke slike tilstander i Drammen. De har flyktet fra noe forferdelig, og er opptatt av å unngå det samme på nytt. Innvandrere er et positivt tilskudd til Drammen. De som mener noe annet bør ta seg en tur til de forskjellige menigheter og snakke med medlemmene og lederne. Det gjorde vi sist søndag.

Dette skrev Torunn Risan Taranger på sin Facebook-side etter besøket:

«Første busstopp Lier Sikh tempel. Stor gjestfrihet og åpenhet. Det føltes greit å stille alle slags spørsmål. De fremsto lite dogmatiske og svært inkluderende. Jeg tok med meg: -Vi har ingen avstandtagen til andre religioner, men tar til oss nye ting når det er tjenlig for personlig vekst og fellesskapet. Vi trenger ingen ritualer, men har likevel dratt med oss noen gamle fra landsbygda i Punjab.

Neste stopp var Den tyrkiske moskeen på Bragernes. Jeg tok med meg: – Kvinnelige gjester må ikke ta på hodeplagg. Vi merker at muslimhatet øker, men ifølge politiet er det ennå ikke kommet en eneste terrorist fra det muslimske miljøet i Drammen. Vi er redde og har installert overvåkningsalarm, men den er blitt revet ned og stjålet, og vi blir tagget. To muslimer hadde sin bønnestund mens vi var der. Respekten for det hellige er stor.

Les også

Jon Helgheim tar feil. Drammensere er mer positive enn negative til innvandring

Siste stopp var hindutemplet. Verken hinduer eller sikher misjonerer, men de øker i antall. Gudshusene er fulle hver uke. Menighetsarbeidet drives på dugnad, og hver uke serveres det middag til alle. Jeg tok med meg læren om den ene Gud («Om»), skaperkraften, som ikke har form eller farge og hans «treenighet.»

Uglediktet til Arild Nyquist kommer igjen til meg: «Kom ut og snakk med meg da vel. Tør du ikke? sier du. Nei, da kommer jeg da. Nå kommer jeg».

Det er Drammen og omegn livssynsforum som har ansvaret for «Sacred Music Festival» denne uken. Trossamfunnene står sammen, har et felles mål om fredelig sameksistens, toleranse, kjærlighet og ønsker å forstå hverandre.

Jeg tror langt mer enn 31 prosent er positive til våre nye innbyggere. De er med og bygger et godt og fredelig samfunn. De 43 prosent som har svart nøytralt i Drammens Tidendes spørreundersøkelse vil med bedre kontakt med innvandrere antakelig svare positivt på at innvandrere er en «styrke» for Drammen.

Oppsøk arenaer der innvandrere ferdes.