Hvorvidt Bijan Gharahkhani (bildet) - Skotselv-boer siden 1987 og aktivt medlem av Øvre Eiker kommunestyre og Innvandrerrådet i Buskerud - er godt integrert i det norske, er et spørsmål som litt spøkefullt kan problematiseres. Navnet hans er i alle fall noe av det mest vriene en nordmann kan støte på. Her i avisredaksjonen sitter vi møysommelig og teller stavelser og h'er når vi skal skrive om ham og hans sønn Masud, som er leder i Buskerud AUF. Det går dessverre ofte skeis, slik som da vi i intervjuet med Bijan Gharahkhani forleden dag konsekvent blingset bort en "h" i navnet hans.
Men om navnet ble litt galt, er hans budskap både riktig og viktig. Gharahkhanis parole er at de som kommer til landet ikke kan stille seg utenfor det samfunn de møter her, men må gå aktivt og besluttsomt inn som deltakere. "When in Rome, do as the Romans do" - heter det i ordtaket. Når man er utenlands, bør man leve etter landets skikk. Dette har vært en ledetråd for iraneren i Skotselv, og han terper på noe som er meget vesentlig: Språket er nøkkelen til samfunnsdeltakelse. Den nye tvangslinjen vil forhåpentlig gi resultater om noen år.
Det er ikke slik at alt som er heilnorsk er bedre enn andre lands skikker. Vi har mye verdifullt å hente fra fremmede kulturer. Men siden det norske samfunn er organisert slik det nå engang er, lykkes innvandrere best i dette samfunn dersom de stiller seg åpne overfor norske holdninger og norske måter å gjøre tingene på. Det er for eksempel et dårlig tegn når enkelte foreldres kontakt med skolen er så svak at de uten videre tar barna ut av skolen, slik man har sett i Drammen denne høsten.
Tilbake til det vriene navnet: Noen med innvandrerbakgrunn har valgt å bli "norske". Sirkka ble til Stålsett. Andre med tungebrekkende navn - som Koritzinsky, Geelmuyden og Tetzschner - har gjort karrière på det norske samfunns hovedscene. Til tross for at de gjennom sitt offentlige liv har opplevd minst like mange ulike navnevarianter som Bijan Gharahkhani gjør.