Denne låven er i ferd med å rase sammen: – Eier plikter ikke å rive den

Denne låven på Auvi i Røyken har lenge forfalt, og er nå i ferd med å rase helt sammen. Men eier har ingen plikt til å rive den, sier Asker kommune.