Elevene med svakest utgangspunkt risikerer å tape dobbelt nå når skolen starter etter Korona og en lang sommerferie. Derfor er det helt avgjørende at drammensskolen gir elever ekstra oppfølging i lesing, skriving og regning. Denne skolestarten blir viktigere enn noen gang.

Forrige skolehalvår erfarte vi hvordan elever, lærere og samfunnet forøvrig snudde hverdagen opp ned. 636.250 elever i grunnskolen landet over opplevde at skolegårder og klasserom stengte ned. De dyktige lærerne i drammensskolen har strukket seg langt for å gi elevene opplæring, men det er for tidlig å konkludere hvordan digital undervisning har fungert.

Mange elever og foreldre sier at de har lært mindre i løpet av tiden det har vært unntakstilstand i den norske skolen. Det er heller ikke til stor hjelp at perioden med stengte skoler ble avsluttet med en åtte ukers lang sommerferie.

Det finnes forskning som har kartlagt hvilke konsekvenser lang sommerferie kan ha for elevenes ferdigheter, særlig de elevene som har foreldre med lav utdanning. Dette i seg selv er ikke overraskende. Elevenes hjemmesituasjon har mye å si for hvordan det går på skolen. Men, en god og ambisiøs skole som kartlegger hvordan elevene ligger an, gir elevene tilpasset opplæring og prioriterer lesing, regning og skriving kan løfte alle elever uavhengig av bakgrunn.

Dersom vi skal sikre at elevene i drammensskolen får den ekstra læringen de trenger når skolehverdagen er tilbake, må vi sørge for at elevene får den undervisningen og hjelpen de trenger. Drammen kommune som skoleeier må ha en plan for hvordan elevene ligger an, støtte lærerne med ekstra ressurser og prioritere lesing, regning og skriving. Vi har en lovbestemt plikt til å gi intensiv opplæring til elever som henger igjen i basisferdighetene i småskolen. Dersom vi skal unngå å få en generasjon elever som faller bak i skolen, må denne plikten følges opp.

Som foreldre, lærere og kommune må vi sørge for at elevene opplever spennende læringsøyeblikk når skolene åpner etter en lang sommerferie. Heldigvis er det mange barn som gleder seg til mestring i klasserommet. Den læringslysten bør vi dyrke.

Så gjenstår det bare å si; Velkommen tilbake til skolehverdagen.

Les også

Skolestart er en milepæl. Men så kom matteleksene