I 1876–78 ble Svelvikveien anlagt. Mye av dagens vei går i den samme traseen.

På 70-tallet ble det alvor av planene om å bygge en ny svelvikvei. En ny trase fra Tørkop, like ved Norgips, til Eik, ble vedtatt i 2015. Da hadde vi faktisk en plan for ny svelvikvei. Det skulle finansieres gjennom Buskerudbypakke 2, men den ble det ikke noe av, og den nye Svelvikveien endte i en skuff hos Viken fylkeskommune. Der ligger den fortsatt.

For å få planen ut av skuffen og for å gi våre folkevalgte en ny giv, har vi Nærutvalgene langs Svelvikveien og Nesbygda Nærmiljøutvalg gått sammen om å arrangere et folkemøte hvor vi sier «Ja til ny Svelvikvei!». Vi vil at alle som vil ha Svelvik og Drammen opp og fram tar med seg naboen og kommer. Her kommer våre folkevalgte og forteller oss hva de ønsker for veien og hvordan de tenker å jobbe for at vi får bygd veien så fort som mulig.

LES OGSÅ:

Sju av leilighetene solgt første dagen: – Veldig fornøyde

Det er lett å se hvorfor Svelvikveien har vært nedprioritert i over 100 år. Den har ligget i utkanten av to fylker og to kommuner og den har stort sett vært brukt av folk og næringslivet i Svelvik. Det ser man tydelig når man kjører på den delen som før lå i Drammen og Buskerud. Det var denne delen, Tørkop – Eik, som var klar. Det ville gitt svelvikfolk en tryggere vei og det ville fjerne tusenvis av vogntog som kjører de trange gatene mellom Tørkop og Rundtom.

Nå er det ikke lenger en utkant, nå ligger hele herligheten i Drammen kommune.

Før forrige lokalvalg hadde Drammen Arbeiderparti i sitt program at de ville ha ny svelvikvei og Høyre skulle sørge for etablering av ny svelvikvei. Sånt kan man like. Tydelig og klare mål. Dessverre har ikke resten av verden hatt samme innstilling som våre folkevalgte, så da må vi som bor langs denne veien minne om at denne veien er overmoden for fornyelse.

LES OGSÅ:

Sikret seg jobb verdt over en halv milliard kroner: – Et lokomotiv

Veien eies av Viken fylkeskommune som vi alle vet skal oppløses. Finansiering og budsjett mangler, men det er dette som er politikk. Vi kan bare si fra hva vi ønsker og hva vi er blitt lovet siden 70-tallet så får politikerne våre fortelle hvordan de skal få det til.

Det viktigste er at vi ikke lar noen gjør denne saken så vanskelig.

Ta turen til Tangen Skole onsdag 30. november klokken 19.00 og si «Ja til ny Svelvikvei!»