↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 21 21 21

Besøksadresse

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

ELEKTRIKERTJENESTER OG AUTOMATISERING
Dagens samfunn krever gode, effektive tekniske løsninger i en tid der forventningene til rask levering og brukervennlig funksjonalitet er høy. Pettersen har siden 1903, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør i Drammens- og Oslofjordregionen med avdelinger i Drammen, Sandefjord, Moss, Oslo og Vikersund.

Gjennom strategiske satsninger, har vi idag solid fagkunnskap innen en rekke nisjer innenfor elektrofaget. I avdelingene for elektrikerservice, tilstandskontroll av elektriske anlegg, elektroprosjekter i bygg, industri- og automasjon, leverer vi tjenester og systemer både til industri, bygg og anlegg, privatboliger og kommunale virksomheter.

Vi er profesjonelle og pålitlige også ved prosjektering og leveranser av brannvarslings- og nødlysanlegg. Årskontroller av disse anleggene er også en del av vårt leveransespekter.

Vårt mål er å kunne tilby våre kunder totalleveranser innenfor de fleste elektroområder. Med vårt solide kompetansemiljø, vil vi alltid yte leveranser til det beste for kunden.

Utvikling for et bredt leveransefelt
Vårt gode fagmiljø er grunnlaget for stadige utvikling og fremgang. Vi har i den senere tid befestet vår stilling som en pålitlig og god leverandør i byggebransjen. Dette oppnås gjennom stadig utvikling av nye teknikker for installering, montasje, kobling, logistikk m.m. Dette ved siden av god oppdatering på nye teknikker innen elsikkerhet, styringssystemer, datanettverk og brannvarslingssystemer, gjør oss til det riktige valget.

Våre leveranser gjennom TEGG Service, gir service- og vedlikehodsavtaler for elektriske anlegg.

Pettersen et fremstidsrettet valg
Vi har tradisjon for langsiktighet og det viderefører vi med satsning på tidsriktige, gode løsninger i alle ledd og ikke minst i godt kvalifiserte medarbeidere.